Sousoší sv. Mikuláše Tolentinského zdobí obec Kokořín

[ title]
Pískovcové sousoší v obci Kokořín se skládá z trojbokého podstavce, v jehož rozích jsou umístěny sochy sv. Šebestiána, Martina a Rocha. Nad podstavcem se zvedá štíhlý nástavec vrcholící sochou sv. Mikuláše Tolentínského. Barokní sochařské dílo je z počátku 18. století.

Detail soklu

Sousoší s protimorovými patrony je situováno uprostřed návsi na mírném návrší před zámkem čp. 1., orientováno čelní stranou k JZ. Materiálem je kámen - pískovec. Základní sokl podstavce je vztyčen na cihelné podezdívce. Sochy světců jsou v mírné nadživotní velikosti. Základem jednoduché, statické kompozice je mohutný trojboký podstavec, v rozích ukončený hranolovými výběžky pro sochy sv. Šebestiána, sv. Martina a sv. Rocha. Boční strany jsou zdobeny v obdélných výplní reliéfním rostliným ornamentem.

Sv. Mikuláš Tolentinský

V dolní části čelní stěny podstavce je obdélníková nika se stlačeným obloukem pro sochu ležící sv. Rozálie, po stranách zdobená motivem penízků. Nad základním podstavcem se zvedá vysoký, trojboký štíhlý nástavec pro sochu hlavního patrona sousoší - sv. Mikuláše Tolentinského. Na každé straně dříku nástavce jsou osazeny kartušové erby na třech železných čepech. Římsová hlavice je na hranách rozšířena stlačenými volutami, uprostřed oválná kartuše s nápisovým polem. Nápisy jsou dnes již nečitelné.


Podle webu NPÚ

(lh,turistickelisty.cz,foto NPÚ)