Z tvrze Proseč se dochovala její věž

Tvrz Proseč se nachází v obci Proseč u Kališť, v okrese Pelhřimov 7 km severně od Humpolce. písemné zmínky o Proseči jsou velmi pozdní, ves Proseč se uvádí až k roku 1538,kdy byla majetkem Trčků z Lípy.  Avšak již roku 1391 Ondřej, Hroch a Beneš z Proseče prodávají svůj majetek v Blikově Lhotě Václavovi z Lukeho. Další písemná zmínka pochází až ze září roku 1415, kdy na stižní list české šlechty proti upálení M.Jana Husa z regionu jsou přivěšeny pečeti i Jaroše a Jana z Proseče. V roce 1440 se na sjezdu krajů podepsal i Bohuněk z Proseče. Poslední zmínka o tomto šlechtici pochází z roku 1442.

Tvrz Proseč

Později byla ves i s tvrzí připojena k lipnickému panství pánů Trčků z Lípy, čímž ztratila svou původní funkci a pravděpodobně začala chátrat. O tvrzi v Proseči dosud nebyly nalezeny žádné písemné zmínky, proto můžeme o její velikosti a době vzniku usuzovat pouze z nepřímých zpráv a z dochovaných zbytků stavby. Zřejmě ještě v průběhu 15.století byla Proseč odprodána majitelům panství lhotického. Když totiž Jan Trčka z Lípy na a na Lipnici ve své závěti z roku 1538 stanovuje dědice a rozsah svého majetku,zmiňuje se i o celé vsi Proseči s lidmi, s platy a robotami, kterou koupil již jeho otec Buryan Trčka z Lípy od pána Dobrovítského z Újezda a na Lhoticích. K prodeji mohlo dojít zřejmě před rokem 1500.

Pohled na vstup

Tvrz byla však zřejmě s přilehlým dvorem při odprodeji lipnickému pánu využívána pouze k hospodářským účelům. po ztrátě této funkce byla definitivně opuštěna a započalo její rozebírání na stavební kámen místními obyvateli. Samo kamenné zdivo tvrze nese známky zakouření a žáru, je tedy pravděpodobné, že věž vyhořela. Snad bude nalezeno více o poslední podobě využití věže tvrze před její konečnou proměnou ve zříceninu. Vlastní fotografie z roku 1895 ukazuje vyrovnané vrcholové partie zdiva věže což naznačuje možné upravení snížené stavby a osazení krovu.

Z tvrze v Čachrově se dochoval věžovitý palác

Podle : Kol., Encyklopedie českých tvrzí, II.díl, K-R
             Kol., Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku“, díl VI.- Východní Čechy

(lh,turistickelisty.cz,foto archiv)