Klementinum v Praze

[ title]
Klementinum bylo jezuity vystavěno postupně jako kolej, která byla založena roku 1556 na podnět krále Ferdinanda I. Habsburského. Koncem devatenáctého století, v době z které je naše fotografie, se využívalo z části jako seminář, z části k přednáškám filosofické fakulty pražské university české i německé.

Budova sama zaujímá veliký komplex mezi ulicí Křižovnickou, Platnéřskou, Mariánským náměstím, uličkou Seminářskou a Karlovou, uvnitř má šest dvorů, dva kostely a dvě kaple. Na naší fotografii je průčelí kostela sv. Salvátora s dlouhou fasádou Klementina do ulice Křižovnické. Seminářský kostel sv. Salvátora je první větší stavba jezuitského řádu v Praze, postavená ke konci XVI. století. Z náměstí Křižovnického působí mohutná budova dojmem nejhezčím. Pěkný pohled je dokreslen protějším Křížovnickým kostelem, po levé straně obrazu, slavnou stavbou pozdní renesance.

Klementinum

V Klementinu vedle arcibiskupského semináře a arcibiskupské knihtiskárny byla také universitní knihovna s 200 000 svazky, založená roku 1560 jezuitou Hurtadem Perezou a později velkými dary hodně rozšířená, zejména Ferdinandem II., který r. 1622 odevzdal jezuitům vzácnou universitní knihovnu, založenou Karlem IV. Zajímavý je knihovní sál, vystavěný jezuity a ozdobený zlatem, mramorem a nádhernými malbami od Jana Hiebela. Nachází se zde také stará zeměkoule, na které je v saharská poušti zobrazeno množství měst.

Před zrušením řádu jezuitského v roce 1773 jezuité knihovnu odstěhovali, nicméně zachovalo se tam i tak mnoho vzácných děl, listin a rukopisů, díky spojení knihoven zrušených zemských klášterů. Je to základ dnešní Národní knihovny založené v roce 1781. Ta dnes využívá většiny prostor v Klementinu a areál (kromě kostelů) také spravuje.

Klementinum má dějinný význam pro rozvoj humanitních a přírodních věd, zejména matematiky a astronomie. Do roku 1938 sídlila ve zdejší Astronomické věži hvězdárna, do začátku 20. století prakticky jediná významná u nás. S astronomií jsou spjatá i zdejší meteorologická pozorování, která zde začala v polovině 18. století a systematicky jsou zaznamenávána od roku 1775, což je nejdelší souvislá řada pozorování ve střední Evropě.
                                                                                                                      
(kp,sportovnilisty.cz,foto:arch.)


Zima ve Svatém Mořici

Zima ve Svatém Mořici

6.3.2018 10:00:00

Zimní slunce je krásné. Rozsévá na širých bílých pláních tisíce jiskřivých perel a příjemně lechtá naše tváře. Ano, takové je zimní slunce, zvláště pak krásné ve středisku zimních sportů, pohádkov...

Zima na Pradědu

Zima na Pradědu

3.3.2018 10:00:00

Praděd je 1491,3 m vysoká hora v Hrubém Jeseníku. Německy se jmenuje Altvater, polsky Pradziad. Současný název po Pradědovi, legendárním ochránci Jeseníků, získala až v 19. století. Praděd je ne...

Zima – bílá krasavice

Zima – bílá krasavice

25.2.2018 10:00:00

Zima, ta bílá krasavice, jako by rozkvétala stále do větší krásy. Rok co rok vzrůstá počet jejích ctitelů všude, kam dopadnou měkké vlny jejího skvostného pláště. Svým bílým zázrakem dovede pozems...

Kam se nám ztratila zima

Kam se nám ztratila zima

22.2.2018 10:33:48

Na naší fotografii z roku 1928 vidíme krásnou zimní scenérii, takovou, jakou v zimně chceme mít. Letošní zima kvapem ubývá, sněhu už asi moc nebude a led na řekách a rybnících už nebude určitě. Tak...