Klementinum v Praze

[ title]
Klementinum bylo jezuity vystavěno postupně jako kolej, která byla založena roku 1556 na podnět krále Ferdinanda I. Habsburského. Koncem devatenáctého století, v době z které je naše fotografie, se využívalo z části jako seminář, z části k přednáškám filosofické fakulty pražské university české i německé.

Budova sama zaujímá veliký komplex mezi ulicí Křižovnickou, Platnéřskou, Mariánským náměstím, uličkou Seminářskou a Karlovou, uvnitř má šest dvorů, dva kostely a dvě kaple. Na naší fotografii je průčelí kostela sv. Salvátora s dlouhou fasádou Klementina do ulice Křižovnické. Seminářský kostel sv. Salvátora je první větší stavba jezuitského řádu v Praze, postavená ke konci XVI. století. Z náměstí Křižovnického působí mohutná budova dojmem nejhezčím. Pěkný pohled je dokreslen protějším Křížovnickým kostelem, po levé straně obrazu, slavnou stavbou pozdní renesance.

Klementinum

V Klementinu vedle arcibiskupského semináře a arcibiskupské knihtiskárny byla také universitní knihovna s 200 000 svazky, založená roku 1560 jezuitou Hurtadem Perezou a později velkými dary hodně rozšířená, zejména Ferdinandem II., který r. 1622 odevzdal jezuitům vzácnou universitní knihovnu, založenou Karlem IV. Zajímavý je knihovní sál, vystavěný jezuity a ozdobený zlatem, mramorem a nádhernými malbami od Jana Hiebela. Nachází se zde také stará zeměkoule, na které je v saharská poušti zobrazeno množství měst.

Před zrušením řádu jezuitského v roce 1773 jezuité knihovnu odstěhovali, nicméně zachovalo se tam i tak mnoho vzácných děl, listin a rukopisů, díky spojení knihoven zrušených zemských klášterů. Je to základ dnešní Národní knihovny založené v roce 1781. Ta dnes využívá většiny prostor v Klementinu a areál (kromě kostelů) také spravuje.

Klementinum má dějinný význam pro rozvoj humanitních a přírodních věd, zejména matematiky a astronomie. Do roku 1938 sídlila ve zdejší Astronomické věži hvězdárna, do začátku 20. století prakticky jediná významná u nás. S astronomií jsou spjatá i zdejší meteorologická pozorování, která zde začala v polovině 18. století a systematicky jsou zaznamenávána od roku 1775, což je nejdelší souvislá řada pozorování ve střední Evropě.
                                                                                                                      
(kp,sportovnilisty.cz,foto:arch.)


Vynález automobilového vlaku

Vynález automobilového vlaku

21.9.2017 10:00:00

V roce 1905 spatřila světlo světa novinka v dopravě - automobilový vlak. Při zkouškách na závodní dráze vynálezce Renarda v Paříži, se osvědčil tak dobře, že podobné pokusy byly konány také jinde. ...

Cestováni našich předků

Cestováni našich předků

1.9.2017 10:00:00

Cestování je pro nás v dnešní době naprostou samozřejmostí. Dnes se rozhodneme a zítra už jsme na druhé straně Evropy, v Americe, Japonsku, prostě kde chceme. Takové možnosti ale před sto lety vůbe...

Svatý Jan pod Skalou

Svatý Jan pod Skalou

29.8.2017 10:00:00

Obec ve Středočeském kraji, okrese Beroun, asi 30 km JZ od Prahy a necelých 5 km východně od Berouna, ležící v srdci Chráněné krajinné oblasti Český kras patří společně s Karlštejnem a starodávným ...

Bucharova stezka

Bucharova stezka

26.8.2017 10:00:00

Krkonošská turistická trasa spojující město Jilemnice a pramen Labe nesla původní označení Cesta přes tři kopce a byla vystavěna jilemnickým odborem klubu českých turistů na popud Jana Buchara (185...

České Budějovice

České Budějovice

23.8.2017 10:00:00

Fotografie z posledního desetiletí devatenáctého století nám nabízí pro nás nezvyklý pohled na toto největší jihočeské město, ležící v rozsáhlé rovině při ústí Malše do Vltavy. České Budějovice nec...

Divoká Orlice

Divoká Orlice

20.8.2017 10:00:00

Půvabný kout je ten kraj kolem Orlic ve Východních Čechách. Jak vypadalo údolí Divoké Orlice, která je jednou ze dvou zdrojnic řeky Orlice, na přelomu devatenáctého a dvacátého století, vidíme na n...