Klementinum v Praze

[ title]
Klementinum bylo jezuity vystavěno postupně jako kolej, která byla založena roku 1556 na podnět krále Ferdinanda I. Habsburského. Koncem devatenáctého století, v době z které je naše fotografie, se využívalo z části jako seminář, z části k přednáškám filosofické fakulty pražské university české i německé.

Budova sama zaujímá veliký komplex mezi ulicí Křižovnickou, Platnéřskou, Mariánským náměstím, uličkou Seminářskou a Karlovou, uvnitř má šest dvorů, dva kostely a dvě kaple. Na naší fotografii je průčelí kostela sv. Salvátora s dlouhou fasádou Klementina do ulice Křižovnické. Seminářský kostel sv. Salvátora je první větší stavba jezuitského řádu v Praze, postavená ke konci XVI. století. Z náměstí Křižovnického působí mohutná budova dojmem nejhezčím. Pěkný pohled je dokreslen protějším Křížovnickým kostelem, po levé straně obrazu, slavnou stavbou pozdní renesance.

Klementinum

V Klementinu vedle arcibiskupského semináře a arcibiskupské knihtiskárny byla také universitní knihovna s 200 000 svazky, založená roku 1560 jezuitou Hurtadem Perezou a později velkými dary hodně rozšířená, zejména Ferdinandem II., který r. 1622 odevzdal jezuitům vzácnou universitní knihovnu, založenou Karlem IV. Zajímavý je knihovní sál, vystavěný jezuity a ozdobený zlatem, mramorem a nádhernými malbami od Jana Hiebela. Nachází se zde také stará zeměkoule, na které je v saharská poušti zobrazeno množství měst.

Před zrušením řádu jezuitského v roce 1773 jezuité knihovnu odstěhovali, nicméně zachovalo se tam i tak mnoho vzácných děl, listin a rukopisů, díky spojení knihoven zrušených zemských klášterů. Je to základ dnešní Národní knihovny založené v roce 1781. Ta dnes využívá většiny prostor v Klementinu a areál (kromě kostelů) také spravuje.

Klementinum má dějinný význam pro rozvoj humanitních a přírodních věd, zejména matematiky a astronomie. Do roku 1938 sídlila ve zdejší Astronomické věži hvězdárna, do začátku 20. století prakticky jediná významná u nás. S astronomií jsou spjatá i zdejší meteorologická pozorování, která zde začala v polovině 18. století a systematicky jsou zaznamenávána od roku 1775, což je nejdelší souvislá řada pozorování ve střední Evropě.
                                                                                                                      
(kp,sportovnilisty.cz,foto:arch.)


Václavské náměstí v roce 1928

Václavské náměstí v roce 1928

14.10.2017 10:00:00

Asi bychom nespočítali, kolikrát se měnil vzhled Václavského náměstí v Praze. Také na příští rok plánuje radnice v Praze nové velké úpravy, určitě nebudou poslední, které toto náměstí zažije.Na fot...

Park a usedlost Cibulka

Park a usedlost Cibulka

11.10.2017 10:00:00

V části Prahy 5, zvané Košíře se nachází stará usedlost Cibulka. Dnes je tato usedlost, včetně přilehlého parku bohužel ve velmi zanedbaném stavu. Je to velká škoda, protože má velmi bohatou histor...

Hrad Kost v roce 1927

Hrad Kost v roce 1927

8.10.2017 10:00:00

Hrad Kost je považován za jeden z nejvýznamnějších gotických hradů v České republice. Postavil jej někdy před rokem 1349 Beneš z Vartemberka na skalním ostrohu uprostřed tří údolí, původně jen jako...

Zámek Choltice a tvrz Svojšice

Zámek Choltice a tvrz Svojšice

29.9.2017 10:00:00

Barokní zámek Choltice leží ve stejnojmenném městyse, 7,5 km od Přelouče. Na přelomu 13. a 14. století zde vznikla tvrz, poprvé písemně doložená roku 1379. Roku 1542 ji získal slezský šlechtic Jiř...

Vynález automobilového vlaku

Vynález automobilového vlaku

21.9.2017 10:00:00

V roce 1905 spatřila světlo světa novinka v dopravě - automobilový vlak. Při zkouškách na závodní dráze vynálezce Renarda v Paříži, se osvědčil tak dobře, že podobné pokusy byly konány také jinde. ...

Cestováni našich předků

Cestováni našich předků

1.9.2017 10:00:00

Cestování je pro nás v dnešní době naprostou samozřejmostí. Dnes se rozhodneme a zítra už jsme na druhé straně Evropy, v Americe, Japonsku, prostě kde chceme. Takové možnosti ale před sto lety vůbe...