Klementinum v Praze

[ title]
Klementinum bylo jezuity vystavěno postupně jako kolej, která byla založena roku 1556 na podnět krále Ferdinanda I. Habsburského. Koncem devatenáctého století, v době z které je naše fotografie, se využívalo z části jako seminář, z části k přednáškám filosofické fakulty pražské university české i německé.

Budova sama zaujímá veliký komplex mezi ulicí Křižovnickou, Platnéřskou, Mariánským náměstím, uličkou Seminářskou a Karlovou, uvnitř má šest dvorů, dva kostely a dvě kaple. Na naší fotografii je průčelí kostela sv. Salvátora s dlouhou fasádou Klementina do ulice Křižovnické. Seminářský kostel sv. Salvátora je první větší stavba jezuitského řádu v Praze, postavená ke konci XVI. století. Z náměstí Křižovnického působí mohutná budova dojmem nejhezčím. Pěkný pohled je dokreslen protějším Křížovnickým kostelem, po levé straně obrazu, slavnou stavbou pozdní renesance.

Klementinum

V Klementinu vedle arcibiskupského semináře a arcibiskupské knihtiskárny byla také universitní knihovna s 200 000 svazky, založená roku 1560 jezuitou Hurtadem Perezou a později velkými dary hodně rozšířená, zejména Ferdinandem II., který r. 1622 odevzdal jezuitům vzácnou universitní knihovnu, založenou Karlem IV. Zajímavý je knihovní sál, vystavěný jezuity a ozdobený zlatem, mramorem a nádhernými malbami od Jana Hiebela. Nachází se zde také stará zeměkoule, na které je v saharská poušti zobrazeno množství měst.

Před zrušením řádu jezuitského v roce 1773 jezuité knihovnu odstěhovali, nicméně zachovalo se tam i tak mnoho vzácných děl, listin a rukopisů, díky spojení knihoven zrušených zemských klášterů. Je to základ dnešní Národní knihovny založené v roce 1781. Ta dnes využívá většiny prostor v Klementinu a areál (kromě kostelů) také spravuje.

Klementinum má dějinný význam pro rozvoj humanitních a přírodních věd, zejména matematiky a astronomie. Do roku 1938 sídlila ve zdejší Astronomické věži hvězdárna, do začátku 20. století prakticky jediná významná u nás. S astronomií jsou spjatá i zdejší meteorologická pozorování, která zde začala v polovině 18. století a systematicky jsou zaznamenávána od roku 1775, což je nejdelší souvislá řada pozorování ve střední Evropě.
                                                                                                                      
(kp,sportovnilisty.cz,foto:arch.)


Svatojánské proudy

Svatojánské proudy

20.1.2018 10:00:00

Pohled na Svatojánské proudy jak v létě, tak v zimě je dávnou minulostí. Zůstaly jen staré fotografie, jak tento nádherný kout Vltavy vypadal. Bývalo málo prošlapaných cest do těchto končin. Zdálo ...

Zamrzlá Niagara

Zamrzlá Niagara

14.1.2018 10:00:00

Ve zprávách ze světa v těchto dnech sledujeme, jaké mrazy postihly Severní Ameriku. O tom, že velké mrazy bývaly v Americe již dříve, se můžeme přesvědčit pohledem na naši fotografii z roku 1926, n...

Pražský hrad

Pražský hrad

8.1.2018 10:00:00

Kamenná pohádka českého národa — budí ve večerních hodinách nadšení a obdiv všech těch, kteří k této nádherné dominantě Prahy vzhlížejí. V temné Vltavě se rýsují jeho ozářené kontury, zatímco svět...

Niagarské vodopády

Niagarské vodopády

5.1.2018 10:00:00

Anglicky Niagara Falls je jméno pro celkem tři sousedící vodopády na řece Niagara, která vytéká z Erijského jezera a vtéká do jezera Ontario. Celková výška je 52 m, šířka 1200 m a maximální průtok ...

Zimní pohádka

Zimní pohádka

2.1.2018 10:09:50

Sníh, hory, modrá obloha. Zimní pohádka, kterou milovali naši předci a kterou máme rádi i my. Poznáte, že fotografie, na kterou se díváte, je stará téměř sto let? Zima na horáchAsi ne. Krajina zůst...