Park a usedlost Cibulka

V části Prahy 5, zvané Košíře se nachází stará usedlost Cibulka. Dnes je tato usedlost, včetně přilehlého parku bohužel ve velmi zanedbaném stavu. Je to velká škoda, protože má velmi bohatou historii, která se datuje již od 14. století. Významným přelomem se však stal rok 1817, kdy se novým majitelem stal poslední pasovský kníže-biskup Leopold Leonhard Raymund Reichsgraf Joseph Thun-Hohenstein, který se rozhodl pro radikální přestavbu celého areálu.

Svou nynější podobu empírového zámečku získala v první třetině 19. století. Celý komplex je tvořen hlavní budovou, hospodářskými budovami a stájemi. V přilehlém, romanticky upraveném areálu se nachází řada cenných děl od významných pražských umělců počátku 19. století.

Jak tato usedlost a park vypadaly před téměř sto lety, hovoří následující komentář z té doby, který doplňují i naše fotografie.

„Od konečné stanice elektriky č. 9 v Košířích jdeme čtvrt hodiny po silnici, ze které uhýbá vlevo cesta vroubená topoly k soše Jana Nepomuckého. Nad ní kamenné schody vyvádějí stezku na svah porostlý duby. To je park Cibulka. Docházíme k Čínskému pavilonu, do jehož vyššího patra vedou dvoukřídlové schody. Pavilon vévodí celému parku. Cesta pokračuje k zahradě vysokým plotem obehnané. V ní je malá fontána bez vody, sloup s deskou z roku 1824, na které jsou vyryta jména tehdejšího vladaře Františka I. a jeho rodiny, a půlkruhovitý výstupek kamenným zábradlím obehnaný se 4 sochami Číňanů, odkud se otvírá pěkný rozhled do údolí. Zámeček nyní v hospodářské stavení proměněný patřil před 100 lety pasovskému biskupu Thurn-Hohensteinovi, jenž byl mužem umění milovným a dal upravit park a vystavět pavilony, altány, chrámky a sochy. Do nádvoří je pěkný vchod se znakem biskupovým na bráně i kašna v nádvoří je vkusně zdobená. Scházíme lesíkem do hlubokého zářezu mezi dvěma stráněmi. Tam je jezírko a nad ním antický chrámek se sochou bohyně lovu Diany. Parkem protéká potůček, zesílený odtokem studánky, jež je vyklenuta pod sochou Jupiterovou.   Několik altánů roztodivných tvarů je rozhozeno po celém parku. Toto zajímavé a romantické zákoutí, typická i ukázka pozdního baroka patří teď obci pražské. Pavilon, altány, chrámek i rybníček jsou restaurovány a park bude zpřístupněn obecenstvu“.


A nám nezbývá než věřit, že“ pavilon, altány, chrámek i rybníček budou zase restaurovány a park bude zpřístupněn obecenstvu“.
                                                                                                                       
(kp,sportovnilisty.cz,foto:arch.)
Omnibusy pro Pardubice

6.6.2020 10:00:00

Na jaře 1908 byly dodány firmou Laurin a Klement, akc. spol., z Mladé Boleslavi automobilní omnibusy určené pro trať Pardubice – Holice a Pardubice – Bohdaneč. Při předání bylo konstatováno, že v...

První botanická zahrada v Praze

22.5.2020 10:00:00

První botanická zahrada v Praze byla založena v době vlády Karla IV. roku 1360. Jejím zakladatelem byl dvorní lékárník, pražský měšťan Angelus de Florentia. Původně to měla být jen zahrada lékár...

První botanická zahrada v Praze

27.4.2020 10:00:00

První botanická zahrada v Praze byla založena v době vlády Karla IV. roku 1360. Jejím zakladatelem byl dvorní lékárník, pražský měšťan Angelus de Florentia. Původně to měla být jen zahrada lékár...