Svatý Jan pod Skalou

[ title]
Obec ve Středočeském kraji, okrese Beroun, asi 30 km JZ od Prahy a necelých 5 km východně od Berouna, ležící v srdci Chráněné krajinné oblasti Český kras patří společně s Karlštejnem a starodávným Tetínem mezi nejzajímavější turistické lokality okresu.

Vesnice se jmenovala také Svatý Ivan po poustevníku sv. Ivanu, synu knížete Gostimila, který tam ve skalní úžlabině našel vhodné místo pro poutnický život. Setkal se s ním kníže Bořivoj, když z Tetína vyjel na lov. I svatá Lidmila navštívila poustevníka stezkou dodnes zvanou stezkou sv. Lidmily. Když sv. Ivan zemřel, dal Bořivoj postavit před jeskyni kostel, kam lidé putovali. Podle jiné pověsti byl založen po bitvě u Loděnice. Břetislav I. usadil tam benediktiny z Ostrovského kláštera a daroval jim ves Hostín a Sedlec. Ke konci XIV. století tam byl velký poklad drahocenných nádob, rouch a knih.

Svatý Jan pod Skalou v roce 1930
Svatý Jan pod skalou - barokní sousoší
Svatý Jan pod Skalou - kaple na hřbitově
Svatý Jan pod skalou - zámek

Když husité zničili roku 1420 klášter, proboštství uniklo záhubě a později bylo povýšeno na opatství. Klášter živořil, stavové jej roku 1610 zabrali, Švédové vypálili, až opat Zoubek z Bielenberka vystavěl nový klášter i kostel. Když byl klášter zrušen Josefem II., 2 mniši zůstali při kostele jako farář a kaplan a klášter, ves i zboží koupil hrabě Sweert-Spork a přeměnil ho na zámek, který pak postupně měnil vlastníky. Od roku 1925 zde byla škola. Naše fotografie jsou z roku 1930, kdy zde byl učitelský ústav francouzské kongregace.
¨
V kostele je několik dobrých obrazů. Na hlavním oltáři je obraz sv. Ivana, na vedlejším sv. Benedikta. Na choru visí Bachmannův obraz založení kostela. Na oltáři jsou ostatky sv. Ivana. Ke kostelu přiléhá sluj, skládající se ze dvou částí, zadní je ložnicí poustevníkovou, přední proměnili benediktini na skalní chrám a zřídili tam kryptu pro opaty a členy řádu. Do jeskyně se vchází kostelem. Je tam pramen znamenité vody. Svatý Jan pod skalou leží na potoce Loděnickém či Kačáku, tekoucím od Kladna a deroucím se do Hostinského potoka soutěskou, která uzavírá svatojánské údolí.
                                                                                                                         
(kp,sportovnilisty.cz,foto:arch.)Václavské náměstí v roce 1928

Václavské náměstí v roce 1928

14.10.2017 10:00:00

Asi bychom nespočítali, kolikrát se měnil vzhled Václavského náměstí v Praze. Také na příští rok plánuje radnice v Praze nové velké úpravy, určitě nebudou poslední, které toto náměstí zažije.Na fot...

Park a usedlost Cibulka

Park a usedlost Cibulka

11.10.2017 10:00:00

V části Prahy 5, zvané Košíře se nachází stará usedlost Cibulka. Dnes je tato usedlost, včetně přilehlého parku bohužel ve velmi zanedbaném stavu. Je to velká škoda, protože má velmi bohatou histor...

Hrad Kost v roce 1927

Hrad Kost v roce 1927

8.10.2017 10:00:00

Hrad Kost je považován za jeden z nejvýznamnějších gotických hradů v České republice. Postavil jej někdy před rokem 1349 Beneš z Vartemberka na skalním ostrohu uprostřed tří údolí, původně jen jako...

Zámek Choltice a tvrz Svojšice

Zámek Choltice a tvrz Svojšice

29.9.2017 10:00:00

Barokní zámek Choltice leží ve stejnojmenném městyse, 7,5 km od Přelouče. Na přelomu 13. a 14. století zde vznikla tvrz, poprvé písemně doložená roku 1379. Roku 1542 ji získal slezský šlechtic Jiř...

Vynález automobilového vlaku

Vynález automobilového vlaku

21.9.2017 10:00:00

V roce 1905 spatřila světlo světa novinka v dopravě - automobilový vlak. Při zkouškách na závodní dráze vynálezce Renarda v Paříži, se osvědčil tak dobře, že podobné pokusy byly konány také jinde. ...

Cestováni našich předků

Cestováni našich předků

1.9.2017 10:00:00

Cestování je pro nás v dnešní době naprostou samozřejmostí. Dnes se rozhodneme a zítra už jsme na druhé straně Evropy, v Americe, Japonsku, prostě kde chceme. Takové možnosti ale před sto lety vůbe...