Svatý Jan pod Skalou

[ title]
Obec ve Středočeském kraji, okrese Beroun, asi 30 km JZ od Prahy a necelých 5 km východně od Berouna, ležící v srdci Chráněné krajinné oblasti Český kras patří společně s Karlštejnem a starodávným Tetínem mezi nejzajímavější turistické lokality okresu.

Vesnice se jmenovala také Svatý Ivan po poustevníku sv. Ivanu, synu knížete Gostimila, který tam ve skalní úžlabině našel vhodné místo pro poutnický život. Setkal se s ním kníže Bořivoj, když z Tetína vyjel na lov. I svatá Lidmila navštívila poustevníka stezkou dodnes zvanou stezkou sv. Lidmily. Když sv. Ivan zemřel, dal Bořivoj postavit před jeskyni kostel, kam lidé putovali. Podle jiné pověsti byl založen po bitvě u Loděnice. Břetislav I. usadil tam benediktiny z Ostrovského kláštera a daroval jim ves Hostín a Sedlec. Ke konci XIV. století tam byl velký poklad drahocenných nádob, rouch a knih.

Svatý Jan pod Skalou v roce 1930
Svatý Jan pod skalou - barokní sousoší
Svatý Jan pod Skalou - kaple na hřbitově
Svatý Jan pod skalou - zámek

Když husité zničili roku 1420 klášter, proboštství uniklo záhubě a později bylo povýšeno na opatství. Klášter živořil, stavové jej roku 1610 zabrali, Švédové vypálili, až opat Zoubek z Bielenberka vystavěl nový klášter i kostel. Když byl klášter zrušen Josefem II., 2 mniši zůstali při kostele jako farář a kaplan a klášter, ves i zboží koupil hrabě Sweert-Spork a přeměnil ho na zámek, který pak postupně měnil vlastníky. Od roku 1925 zde byla škola. Naše fotografie jsou z roku 1930, kdy zde byl učitelský ústav francouzské kongregace.
¨
V kostele je několik dobrých obrazů. Na hlavním oltáři je obraz sv. Ivana, na vedlejším sv. Benedikta. Na choru visí Bachmannův obraz založení kostela. Na oltáři jsou ostatky sv. Ivana. Ke kostelu přiléhá sluj, skládající se ze dvou částí, zadní je ložnicí poustevníkovou, přední proměnili benediktini na skalní chrám a zřídili tam kryptu pro opaty a členy řádu. Do jeskyně se vchází kostelem. Je tam pramen znamenité vody. Svatý Jan pod skalou leží na potoce Loděnickém či Kačáku, tekoucím od Kladna a deroucím se do Hostinského potoka soutěskou, která uzavírá svatojánské údolí.
                                                                                                                         
(kp,sportovnilisty.cz,foto:arch.)Vynález automobilového vlaku

Vynález automobilového vlaku

21.9.2017 10:00:00

V roce 1905 spatřila světlo světa novinka v dopravě - automobilový vlak. Při zkouškách na závodní dráze vynálezce Renarda v Paříži, se osvědčil tak dobře, že podobné pokusy byly konány také jinde. ...

Cestováni našich předků

Cestováni našich předků

1.9.2017 10:00:00

Cestování je pro nás v dnešní době naprostou samozřejmostí. Dnes se rozhodneme a zítra už jsme na druhé straně Evropy, v Americe, Japonsku, prostě kde chceme. Takové možnosti ale před sto lety vůbe...

Bucharova stezka

Bucharova stezka

26.8.2017 10:00:00

Krkonošská turistická trasa spojující město Jilemnice a pramen Labe nesla původní označení Cesta přes tři kopce a byla vystavěna jilemnickým odborem klubu českých turistů na popud Jana Buchara (185...

České Budějovice

České Budějovice

23.8.2017 10:00:00

Fotografie z posledního desetiletí devatenáctého století nám nabízí pro nás nezvyklý pohled na toto největší jihočeské město, ležící v rozsáhlé rovině při ústí Malše do Vltavy. České Budějovice nec...

Divoká Orlice

Divoká Orlice

20.8.2017 10:00:00

Půvabný kout je ten kraj kolem Orlic ve Východních Čechách. Jak vypadalo údolí Divoké Orlice, která je jednou ze dvou zdrojnic řeky Orlice, na přelomu devatenáctého a dvacátého století, vidíme na n...

Klementinum v Praze

Klementinum v Praze

17.8.2017 10:00:00

Klementinum bylo jezuity vystavěno postupně jako kolej, která byla založena roku 1556 na podnět krále Ferdinanda I. Habsburského. Koncem devatenáctého století, v době z které je naše fotografie, se...