Uloupené umění připomíná oběti holokaustu

[ title]
Osud majetku a jeho vlastníků, židovských obyvatel našeho regionu, mapuje výstava v atriu Regionálního centra v Olomouci. Společně s Centrem pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí II. světové války se na její organizaci podílí také Olomoucký kraj.

„Během války bylo Židům násilně zabaveno obrovské množství majetku. Jsem proto rád, že existuje iniciativa, která pomáhá další osud těchto věcí i původních vlastníků osvětlit,“ řekl náměstek hejtmana Olomouckého kraje František Jura.

Na čtrnácti informačních panelech mapuje výstava životy bývalých vlastníků uloupených uměleckých artefaktů a také válečné a poválečné nakládání s těmito předměty.

„Expozice seznamuje i s tím, které instituce židovský majetek spravovaly či stále spravují. Upozorňuje také na palčivá témata konečného řešení židovské otázky, na způsoby zabavování a získávání majetku v době okupace, na emigraci židovských občanů a vynucené dary či válečné deponáty ve správě státních institucí,“ sdělil Tomáš Kraus, tajemník Federace židovských obcí ČR.

„Výstava Uloupené umění poukazuje na fakt, že se ve sbírkách a expozicích muzeí a galerií dodnes nacházejí umělecké předměty pocházející z majetku židovských občanů. Do těchto institucí se dostaly v období války i v poválečném čase v rámci plánovaného zbídačování židovského obyvatelstva orgány okupační nacistické moci,“ uvedla ředitelka centra pro dokumentaci majetkových převodů Helena Krejčová. Výstava potrvá do 19. října.

Turistickelisty.cz informovala Bc. Eva Knajblová, Olomoucký kraj.

(lh,turistickelisty.cz,foto RCO)


Slané nádvoří zámku Valtice

Slané nádvoří zámku Valtice

20.10.2018 08:00:00

Poslední říjnový víkend 27. 10. 2018 bude zámecké nádvoří patřit podzimním slavnostem s výmluvným názvem SLANÉ NÁDVOŘÍ. Vnitřní nádvoří zámku zaplní stánky s občerstvením do chladných podzimní...