Na hradě v Malenovicích byla pokřtěna publikace o hradech Zlínského kraje

[ title]
Na nádvoří středověkého hradu v Malenovicích se 11. prosince uskutečnil slavnostní „křest“ nové knihy Hrady Zlínského kraje, která se v ucelené podobě zabývá historií téměř čtyř desítek středověkých hradů, ležících na území dnešního Zlínského kraje. Kmotrem publikace byli hejtman Jiří Čunek, radní pro kulturu Miroslav Kašný, náměstek pro řízení sekce kulturního dědictví Ministerstva kultury Vlastislav Ouroda, kastelán Buchlova Rostislav Jošek a kastelán Cimburku Pavel Kudlička.

„Tato kniha představuje unikátní ediční počin, protože přináší ucelenou informaci o stávající úrovni poznání hradů na území Zlínského kraje. Pozornost je věnována jak jednotlivým hradním lokalitám, tak i zhodnocení jejich stavebního vývoje a architektury. Dále popisuje celkový vývoj středověkého osídlení a správy na území východní Moravy, hmotné kultuře zachycené archeologickými výzkumy, památkové péči i obnově některých lokalit. Vážím si kvalitní výzkumné práce širokého autorského týmu, který se na vzniku této monografie podílel,“ řekl radní Miroslav Kašný, zodpovědný za kulturu, památkovou péči, spolupráci s církvemi, mládež a sport.

Křest knihy

Vydání knihy je motivováno 10. výročím úmrtí průkopníka moderního bádání o hradech našeho regionu, zlínského archeologa a historika PhDr. Jiřího Kohoutka, CSc. (1952–2007). Text knihy je doplněn bohatým obrazovým materiálem (zaměření lokalit, rekonstrukce, fotografie, veduty, mapy).

Publikace formátu A4, která obsahuje 333 číslovaných stran a přes 400 barevných a černobílých vyobrazení (půdorysy, mapky, rekonstrukce, fotografie, kresby nálezů apod.); vychází nákladem 1500 ks. Je určena nejen odborné, ale především široké laické veřejnosti s hlubším zájmem o problematiku hradní architektury a dějin východní Moravy ve středověku.

Turistickelisty.cz informovala Adéla Kousalová, tisková mluvčí Zlínského kraje.


(lh,turistickelisty.cz,foto Jiří Balát, Zlínský kraj)