Státní zámek Lednice bude mít od příští sezóny nové návštěvnické centrum

[ title]
Od května 2020 bude návštěvníkům zámku Lednice otevřeno nové moderní interaktivní návštěvnické centrum, které bude umístěno v objektu označovaném jako „Jízdárny“, bezprostředně sousedícím se zámkem.  

Národní památkový ústav si je vědom velkého handicapu v podobě dosavadního nedostatečného návštěvnického zázemí na zámku Lednice. Velikost a umístění prostor, kde jsou dosud umístěny pokladny a provizorní prodej suvenýrů, již dlouhou dobu neumožňoval poskytovat návštěvníkům služby v takové kvalitě, která by pro výjimečná památka zapsaná na Listině kulturního a přírodního dědictví UNESCO, s roční návštěvností cca 400 tis. osob měla být samozřejmostí a základní standardem.

Vše se změní s novou návštěvnickou sezónou, přesně tedy od 1. května 2020, kdy se plánuje otevření nového návštěvnického zázemí, které se bude nacházet v prostoru „Jízdáren“ bezprostředně sousedících se zámkem. Návštěvníci se mohou těšit na rychlé odbavení u pokladen, díky většímu prostoru i na zkvalitnění poskytovaných informací, na výstavní prostory, kde budou probíhat krátkodobé výstavy a v současné době je zde umístěna expozice Lednicko-valtického areálu a hlavně na prostornou prodejnu upomínkových předmětů, publikací, brožur, pohlednic a dalšího zboží.   Nezbytnou součástí návštěvnického zázemí budou toalety a mini občerstvení. Základním bonusem nového zázemí je jeho velikost, která několikanásobně předčí dosavadní malé prostory pokladen a návštěvníkům konečně poskytne patřičný komfort. Současně s novým návštěvnickým centrem bude ve 2. patře „Jízdáren“ zřízeno nové provozní zázemí, historický archív s badatelnou, část poslouží pro činnost zájmových spolků.

Národní památkový ústav samozřejmě počítá s tím, že bude nadále umožněno užívání části prostorů objektu „Jízdárny“ pro kulturní a společenské aktivity obce Lednice, respektive členům Multifunkčního centra zámku Lednice, zájmového sdružení právnických osob v míře, na kterou byli dosud zvyklí a k účelům, ke kterým dosud prostory využívali.

Vybudování nového návštěvnického centra, jako hlavní vstupní brány do celého lednicko-valtického areálu, plánoval Národní památkový ústav v prostorách přízemí jižního křídla „Jízdáren“ již v rámci dalšího užívání objektu „Jízdáren“ po ukončení fáze udržitelnosti projektu MCZL, financovaného z IOP, konkrétně tedy od 1. 4. 2020. Návštěvnické centrum bude umístěno v  přízemí v části označované „Kočárovna“, v prostorách, kde se nyní nachází infocentrum Multifunkčního centra zámku Lednice. Vybudování návštěvnického centra v těchto prostorách, není žádnou novinkou, záměr navazuje na realizovanou expozici v obnoveném objektu „Jízdáren“ a bylo s tím počítáno i v aktuálně platné smlouvě o výpůjčce mezi NPÚ a Multifukčním centrem zámek Lednice, zájmovým sdružením právnických osob.

Turistickelisty.cz informovala Mgr. Dagmar Šnajdarová, PR  NPÚ ÚPS Kroměříž


(lh,turistickelisty.cz,foto NPÚ)