Barokní most ve Varvažově zdobí socha sv.Jana Nepomuckého

Obec Varvažov, o níž je první zmínka v roce 1254 - patřila Řádu sv. Jana Jeruzalémského. Leží na silnici mezi Zvíkovským podhradím a Miroticemi, 14 km severně od Písku a 4 km západně od hradu Zvíkova. Tak jako ve většině obcí jižních Čech i ve Varvažově jsou zachovány stavby v tzv. selském baroku a klasicistním slohu. Proto byl Varvažov také vybrán k natáčení filmu Je třeba zabít Sekala a k tomuto účelu byla opravena nebo upravena část staveb.

Most ve Varvažově

Zdejší barokní most přes řeku Skalici má dva segmentové oblouky. Nachází se asi 1 km západně od Varvažova (který je součástí Smetanovy Lhoty) v části obce zvané příznačně U mostu. Jeho plastickou výzdobu tvoří tříboká výklenková kaplička se sochou sv. Jana Nepomuckého (ze druhé poloviny 18. století) krytá prejzovou střechou.

Komora k umístění náloží

Střední pilíř půlkruhového zhlaví vystupuje na návodní straně do řečiště, na pravobřežní straně nájezdu na most je uzavřená komora (v Horních Nerestcích jsme podobé komory našli připravené pro umístění náloží k vyhození mostu do povětří v případě válečného konfliktu). Most byl opraven již v roce 1962. Kromě něho jsme ve Varvažově našli kostelík sv. Kateřiny v raně gotickém slohu.


Podle : Dušan Josef,Encyklopedie mostů v Čechách, na Moravě a ve Slezsku

(lh,turistickelisty.cz,foto Encyklopedie mostů)