Blaschkova vila je architektonická perla Českého Dubu

[ title]
Areál bývalé Blaschkovy vily je situován v jihozápadní části obce, severně od ulice Svobody, na místě starého hospodářského dvora. Sídlí zde Podještědské muzeum v Českém Dubu, je umístěno v architektonicky velmi hodnotném objektu neorenesanční vily, upravené ve stylu historizující secese, kterou nechal v l. 1880-1881 vystavět významný českodubský textilní průmyslník Franz von Schmitt pro svého zetě a budoucího firemního nástupce Konrada Blaschku.

Interiér vily

Interiér vily byl přestavěn v roce 1906 podle projektu vídeňského architekta Wilhelma Klingerbergera, který do původní neorenesanční budovy vložil monumentální secesní halový prostor s mohutným schodištěm a ochozem, osvětlený dominantním francouzským oknem.

Interiér vily

Kromě několika dochovaných unikátních historických místností, typických zejména svým dřevěným obložením, se dodnes zachovala také velká část původního vnitřního vybavení vily.

Podle webu Podještědského muzea

(lh,turistickelisty.cz,foto PM a archiv)