Dominantou Českého Středohoří je zřícenina hradu Házmburk

[ title]
Dvouvěžová dispozice zříceniny hradu Házmburk neboli Klapý na vysokém kopci dominuje Českému Středohoří.Vrchol hory byl pravděpodobně osídlen ještě dříve, než se zde začalo s výstavbou hradu. Nejstarší nálezy se týkají pravěku, doby okolí 5. tisíciletí před naším letopočtem. Dalimilova kronika se zmiňuje o tom, že první sídlo si zde nechal vybudovat Léva a se svou družinou. Stejně se zmiňuje o původním Házmburku jako o hradišti Klapý kmene Lučanů , s kterým v 9. století bojoval legendární pražský kníže Hostivít.

Házmburk podle V.A.Bergera

Počátky založení hradu jsou zatím zahaleny temnotou, do psaných dějin vstupuje roku 1355 kdy ho český král Jan Lucemburský prodal Zbyňku Zajícovi z Valdeka, který jej dle části znaku svého erbu - zajíce ve skoku - nazval Háznburk ( německy Hasenburg). Zakladateli hradu byli nejspíše Lichtenburkové, i když zcela vyloučit nelze ani představu opíranou o některé formální analogie, že by mohl být již královským hradem z druhé poloviny 13. století.V majetku pánů s Házmburka zůstal hrad po celou dobu středověku.

Půdorys hradu

Patrně koncem 14. či začátkem 15. století bylo k němu přihrazeno městečko Podhradí s kostelem sv.Mikuláše.Význam Házmburka začal klesat od konce 15. století. Nejprve zaniklo ,městečko a hrad, ačkoliv byl v první polovině 16. století ještě udržován, se uvádí jako pustý k roku 1586.

Bílá věž

Dispozice hradu je v podstatě dvoudílná. Dolnímu hradu dominuje Černá věž, původně opatřená ochozem na konzolách. Hornímu hradu vévodí čtverhraná Bílá věž, obklopená silnou obvodovou plášťovou hradbou, vymezující obdélný obrys se silně zaoblenými nárožími. K této hradbě přiléhaly tři palácové budovy, z nichž největší a zároveň nejstarší stála na jihu.K východní stěně přiléhá cisterna s nálevkovitým ústím,vyzděným z kvádrů.Jádro obíhal parkán a západně od něho se nacházela další, snad mladší část hradu, označovaná jako západní předhradí.

Černá věž

Mnoho nejasného zůstává i v poznání stavebního vývoje hradu.Základní otázkou je především současnost či následnost obou jeho částí a jejich datování , vyplývající z nejasností kolem osoby stavebníka. Poněkud jasněji je snad ve vývoji vnitřní zástavby horního hradu, kde lze za dílo Zbyňka Zajíce z Házmburka považovat jižní a patrně i severní palác a také zvýšení Bílé věže včetně dochovaného cimbuří.

Městečko pod hradem

Stavební vývoj hradu se v podstatě uzavřel před husitskými válkami. Za pustý se Házmburk označuje od roku 1586. V roce 1594 byl majitelům zkonfiskován. Následně se stal do roku 1602 majetkem krále, do doživotního užívání ho získal synovec bývalého polského krále Štěpána Báthoryho, vévoda sedmihradský. V roce 1613 přešel hrad a celé panství do vlastnictví Šternberků. V té době byl již opuštěný. V roce 1676 se stali majiteli Dietrichštejnové a od roku 1858 ho vlastnili jejich příbuzní Herbersteinové.

Letecký pohled

V novodobých dějinách se hrad Házmburk neobešel bez náročných rekonstrukcí.  Zakonzervovaly se zbytky zdiva a rovněž se zpřístupnil ochoz Bílé věže, odkud se vám naskytne nádherný  výhled na okolní krajinu. Od roku 1954 je hrad majetkem státu.


Podle Tomáše Durdíka - Ilustrovaná encyklopedie českých hradů

(lh,turistickélisty.cz,foto archiv)
Nad Humpolcem se vypíná hrad Orlík

Nad Humpolcem se vypíná hrad Orlík

15.6.2021 08:00:00

Počátky hradu spadají do poslední třetiny 14.století. Spojitost vznika hradu s důlní činností v okolí není nijak doložena. První písemná zpráva, která by se mohla vztahovat k hradu Humpolci, poch...