Edelmannův palác v Olomouci byl sídlem maršála Radeckého

K vyjímečně dochovaným renesančním budovám v Olomouci je Edelmannův palác na Horním náměstí. Bohatý měšťan Václav Edelmann z Brasdorfu si nechal v poslední třetině 16.století postavit honosný dvoupatrový renesanční palác na místě dvou starších domů v severní frontě hlavního tržiště, dnes Horní náměstí č.5.

Pamětní deska na průčelí

Téměř intaktně je dochována trojtraktová dispozice s křížovými hřebínkovými klenbami v přízemí a v prvním patře, které vybíhají z kamenicky zdobených patek. Mimořádná péče je věnována čelnímu průčelí s otevřenou lodžií (arkádou) v obou patrech s bohatě zdobeným kamenným portálem. Obdélné výplně pod parapety lodžíí nesou v pískovci zhotovené reliéfy s biblickými výjevy.

Reliéf  : Kristus s Jairem a krvácející ženou

V létech 1770-1811 se v bývalém Edelmannově paláci pořádaly koncerty Collegia musica. V levé části fasády je umístěna pamětní deska, která připomíná, že zde v letech 1829-1831 bydlel tehdejší pevnostní velitel, polní maršál Jan Josef Václav Radecký. Od roku 1850 do počátku našeho století (1904) sídlily v tomto objektu městské úřady.

V roce 1869 byly provedeny klasicistní úpravy zadního traktu a restaurována fasáda do náměstí. Autor restaurace František Kottas se inspiroval florentskou renesancí  15.století. Respektoval původní lodžii a portál ale vše ostatní podřídil jednotícímu záměru restaurace směřující k novorenesanci. úprava Edelmannova paláce je jednou z prvních restaurátorských akcí profánní architektury v českých zemích.


Podle : Pojsl Miloslav, Olomouc očima staletí

(lh,turistickélisty.cz,foto archiv)