Kostel Narození Panny Marie v Miličíně zdobí obraz Petra Brandla

[ title]
Miličín je obec v okrese Benešov a leží v oblasti nazývané Česká Sibiř .Miličín vznikl jako osada na zemské silnici a křižovatce obchodních cest. První písemná zmínka o něm pochází z roku 1283, kdy je zmiňován Vilém z Miličína, který byl příznivcem Záviše z Falkenštejna. Roku 1318 je jako pán a dědic uváděn Heřman z Miličína, který bojoval po boku krále Jana Lucemburského. Posledním příslušníkem rodu pánů z Miličína byl jeho syn Heřman, který padl 1346 v bitvě u Kresčaku. Před odjezdem do ciziny však prodal Miličín svému příbuznému Petru Rožmberkovi. Rožmberkové drželi Miličín až do roku 1591.

Kostel v roce 1861

Gotický kostel Narození Panny Marie v Miličíně byl přestavěn v roce 1380 - 1384 na náklady Petra a Jana z Rožmberka, jak prozrazuje nápis uvnitř věže. Předlohou mu byl kostel sv.Jiljí v Třeboni. Kostel byl dvoulodní,síňový s polygonálním presbytářem.  Dominantu kostela tvoří čtvercová chrámová věž, která ve výši 29m přechází v osmihranný kužel vysoký 13m. Okolo jehlancové střechy je pavlač skamenným zábradlím  a čtyřmi kamennými fiálami.

Interiér kostela

Po požáru v roce 1754 byla provedena barokní přestavba, zasadní změnou byla změna z dvoulodního na jednolodní stavbu a před západním průčelí byla přistavěna předsíň. V předsíně je původní gotický portál profilovný na vnitřním obvodu lemovaný kružbou. Stěny byly vyzdobeny freskami Jana Spitzera, strop alegorickými malbami a obrazem korunovace Matky Boží od Františka Millera. Hlavní oltář se pyšní obrazem Narození Panny Marie od Petra Brandla, další je pak v lodi Obrácení sv. Pavla. Oltář sv. Anny je na severní straně lodi, na jižní straně lodi je oltář sv.Jana Nepomuckého.

Fresky Jana Spitzera

V roce 1772-1773 zhotovili bratři Morávkové hlavní oltář v podobě svatostánku a anděly po stranách.V kostele jsou náhrobky Jana Malovce z Malovic, Vrchotických z Loutkova, Lhotků ze Smyslova, faráře Bohuslava Norberta Biliny z Lipovce a Lazu.

Sanktuárium

V kostele byly v 18.století instalovány varhany, které jsou dílem Bedřicha Fridricha Semeráda. Kostel má výbornou akustiku pro varhaní koncerty.

Podle : Teplý František, Paměti starožitného města Miličína a jeho okolí
            Kol., Umělecké památky Čech K/O, 2.díl

(lh,turistickelisty.cz,foto archiv)