Kostel sv.Aloise v Uhlířských Janovicích má zajímavou orientaci

[ title]
Kostel sv.Aloise byl založen roku 1767 a vystavěn v letech 1794–1795 nákladem knížete Aloise z Lichtenštejna. Kostel je orientován od severu k jihu. Pozdně barokní kostel má obdélnou loď, s pravoúhlým presbytářem a sakristií po severní straně, s bočními rizality a na západě je hranolová  věž. Věž je jednopatrová s cibulovou střechou. Hlavní vstupní portál je na severozápadu a je datován 1794. Stěny jsou členěny nakupenými pilastry, okna jsou obdélná s odsazeným polokruhem.

Interiér kostela

Vnitřek lodi je  sklenut plackami na nakupených pilastrech, střed lodi je širší o boční rizality. Kruchta je zděná na třech arkádách.

Hlavní oltář

Hlavní i boční oltáře s plastikami jsou  v iluzivním stylu od J. Kramolína s původními obrazy sv. Aloise, sv. Jana Nepomuckého a sv. Josefa. Kromě toho je v chrámu rokokový oltář sv. Františka Serafínského a pozdně renesanční cínová křtitelnice z roku 1616. v presbytáři je boční rokovový rámový oltářík sv. Františka Serafinského.

Kazatelna je  klasicistní, čtyři obrazy z legendy o Panně Marii jsou barokní ze 17. stol. (přemalované roku 1858). Varhany  jsou rokokokové, cínová křtitelnice  je renesační, zvonovitá, s nápisem, z roku 1618.


Podle :Kol., Umělecké památky Čech T/Ž, 4.svazek

(lh,turistickelisty.cz,foto archiv)