Kostel sv. Jiří v Hradci stojí na akropoli slovanského hradiště

[ title]
Předchůdcem středověké vsi Hradec v okrese Plzeň-jih bylo slovanské hradiště, které stálo na ostrožně nad soutokem Radbuzy a Miřovického potoka a jehož valy jsou v terénu dodnes částečně znatelné. Ves samotná je zmiňována v roce 1186 jako majetek kladrubského kláštera, v roce 1284 ji věnoval král Václav klášteru v nedalekém Chotěšově. Kostel sv. Jiří je dominantou Hradce i okolní krajiny.

Kostel sv.Jiří

Gotický kostel sv. Jiří v Hradci byl postaven v polovině 14. století. V 1. polovině 18. století byl barokně přestavěn, další úpravy proběhly po požáru v roce  1773. Svou nynější psedogotickou podobu získal v 1. polovině 19. století

Půdorys kostela

Kostel je jednolodní, obdélný, s užším obdélným pětiboce uzavřeným presbytářem, s věžemi po jeho obou stranách. Presbytář je sklenut křížovou žebrovou klenbou na obličejové, jehlancové a kuželové konzoly. Loď sklenuta gotizující klenbou z 19. století. Na jižní straně lodi profilovaný gotický portál. Vnitřní zařízení barokní, hlavní oltář raně barokní, z 2. poloviny 17. století, portálový, se sochami sv. Víta a sv. Václava, s novým obrazem a mladšími barokními soškami apoštolů v nástavci.jednolodní stavba (gotizující klenba z 19. století) s pětiboce ukončeným úzkým presbytářem s opěrnými pilíři a lomenými okny, zaklenutý skřížovou žebrovou klenbou.

Interiér kostela

Kostelní veže stojí po stranách presbytáře. Od jihu přiléhá k lodi lichoběžníková předsíň s valenou klenbou s lunetami, která ukrývá gotický profilovaný portál. Druhá – čtvercová – předsíň ukončená trojúhelníkovým štítem je na západě. Zařízení kostela je převážně barokní.

Prostor kolem kostela je ohraničen kamennou zdí, v níž je umístěna barokní brána se štítem, reliéfem lebky a letopočtem 1741. Druhý vstup na jižní straně je datován do roku 1909. Při vstupu do areálu je kamenné schodiště a pamětní kříž s kamenným válcovým dříkem.

Podle : Kol., Umělecké památky Čech A/J, svazek první

(lh,turistickelisty.cz,foto archiv,obec Hradec)