Kostel sv.Jiří v Lubné je dílem Františka Ignáce Prée

Ve vsi Lubná u Rakovníka na návrší na bývalém hřbitově stojí kostel sv.Jiří, připomínaný ve 14. století. Dnešní kostel je barokní, přestavený a rozšířený v roce 1733  Františkem Ignácem Préem. Jeho dílo je ovlivněno především Františkem Maxmiliánem Kaňkou a má klasicizující charakter, v detailech se po roce 1730 projevují i vlivy dynamického baroka Kiliána Ignáce Dientzenhofera.

Pohled do lodi

Kostel je jednolodní, s půlkruhově uzavřeným presbytářem se sakristií na severní straně a s hranolovou věží vestavěnou v západním průčelí. Vnějšek kostela je členěn pásy v omítce a obíhající podstřešní římsou.

Kruchta v kostele sv.Jiří

V presbytáři a v lodi jsou po jednom poli valené klenby se stýkajícími se výsečemi, sbíhající na koutové polopilíře. Kruchta je  na dvou pilířích, otevřená v přízemí a patře trojicemi oblouků.

Hlavní oltář je rámový se sochami andílků z doby kolem roce 1730 a s obrazem sv. Jiří od J.Herzoga z roku 1872. Kazatelna je z doby kolem roku 1730, (socha Madony s dítětem, dřevěná, modelovaná zčásti v silné vrstvě štuku s plátnem, patrně falsum s rysy 1. poloviny 16.století).

Podle : Kol., Umělecké památky Čech K/O, 2.svazek

(lh,turistickelisty.cz,foto archiv)