Kostel sv. Martina stojí osamělý uprostřed polí

[ title]
Pozdně románský kostel sv. Martina v Kozojedech v okrese Praha- východ pochází z  konce 12. století, poprvé písemně doložený v roce 1225, snad postaven na místě někdejšího pohanského obětiště. Z původního románského zdiva se dochovala na východní straně polokruhová apsida presbytáře.

Pohled od východu

Ve 14. století byla apsida zpevněna gotickými opěráky a na severní straně lodi byla přistavěna gotická kaple, dnes sakristie. V roce 1769 byla postavena barokní předsíň, byla zvětšena původní románská okna a také nově zaklenuta dříve plochostropá loď kostela. V roce 1872 byl kostel vydlážděn dnešní dlažbou a v roce 1886 nahrazena starší kruchta současnou.

Půdorys kostela

Jednolodní obdélný kostel s apsidou na půdorysu protaženého půlkruhu, zevně opatřenou opěráky. V západním průčelí stojí hranolová věž s bedněním v nejvyšším patře.

Věž kostela

Apsida je sklenuta konchou, loď valenou barokní klenbou. V sakristii se dochovala kamenná gotická menza, dokládající původní účel této prostory (kaple).

Interiér kostela

Vnitřní zařízení je nevýrazné, především z 18. století. Hlavní oltář pochází z roku 1872. Ve věži je zavěšen zvon sv. Klementa z roku 1577 od zvonaře Brikcího z Cinperka.


Podle : Poche E. a kol. Umělecké památky Čech P/Š 3.díl
            Podlaha Antonín, Posvátná místa království českého

(lh,turistickelisty.cz,foto archiv)


Nad Humpolcem se vypíná hrad Orlík

Nad Humpolcem se vypíná hrad Orlík

15.6.2021 08:00:00

Počátky hradu spadají do poslední třetiny 14.století. Spojitost vznika hradu s důlní činností v okolí není nijak doložena. První písemná zpráva, která by se mohla vztahovat k hradu Humpolci, poch...