Kostel sv.Martina v Dražicích založil biskup Jan IV. z Dražic

[ title]
Kostel sv.Martina v Dražicích, původně zasvěcený sv. Ludmile, své osobní světici, založil a snad i vysvětil biskup Jan IV. z Dražic. Původní jednolodní gotická stavba se v přestavěné podobě dochovala dodnes. První stavební úpravy proběhly v 16. století, přesto kostel postupně přestal být využíván k liturgickým účelům a chátral.

Západní průčelí kostela

Na počátku 17. století jej dal purkrabí benáteckého panství Martin Průšek obnovit a kostel byl nově zasvěcen patronu svého mecenáše, sv. Martinovi. V 18. století byla provedena nová přestavba - bylo zbarokizováno průčelí kostela, přistavěna předsíň a malý přístavek.

Zazděný portál v jižní stěně

Podobně jako kaple sv. Rodiny v Benátkách i dražický kostel sv. Martina byl v roce 1783 odsvěcen a zrušen. Roku 1827 byla budova prodána v dražbě a nadále byla používána k různým hospodářským účelům.

Interiér kostela

Záchranou pro kostel bylo, že ho po pozemkové reformě získaly Družstevní závody v Dražicích. Díky zájmu ředitele firmy Františka Hofmana provedl Státní památkový úřad odborné ohledání a stavební průzkum budovy kostela. Památkáři objevili pod omítkou fragmenty nástěnných maleb. Ty byly postupně odkryty a zrestaurovány. Také kostel byl opraven a v roce 1926 znovu vysvěcen. Dochované nástěnné malby datované zhruba do doby vlády Karla IV. jsou velmi cennou uměleckou i historickou památkou.


Podle webu města Benátek nad Jizerou

(lh,turistickelisty.cz,foto archiv)