Kostel sv. Mikuláše v Bělči je dominantou obce

Gotický kostel sv.Mikuláše v Bělči v okrese Kladno byl postaven ve 14. století a je obklopen hřbitovem, kostel byl roku 1704 opravován. Loď byla nově vybudována podle návrhu E. Sochora v letech 1903 - 4, zachována původní křížová klenba v presbytáři a gotické okenní kružby.

Půdorys kostela podle A.Cechnera

Kostel je jednolodní, obdélný, s pětiboce uzavřeným presbytářem, s obdélnou sakristií po severní straně. Lomená okna presbytáře jsou se středovým prutem a trojlistou kružbou. Presbytář je sklenut křížovou žebrovou klenbou, závěr paprsčitě. Loď je kryta trámovým stropem, sakristie valenou klenbou. Triumfální oblouk je lomený, zkosený po obou stranách.  

Kostel sv.Mikuláše

Hlavní oltář sv. Mikuláše z doby kolem roku 1700, portálový se současným obrazem. Kazatelna je barokní. U kostela velmi hodnotná dřevěná vzpěradlová zvonice z roku 1717, zajímavá tím, že zvonové patro není bedněné.

Podle : Kol., Umělecké památky Čech A/J,svazek první

(lh,turistickelisty,cz,foto archiv)