Kostel sv. Václava v Lukavci nahradil starší kapli

[ title]
Kostel sv. Václava v Lukavci v okrese Pelhřimov stojí na místě starší kaple připomínané roku 1654. Kostel byl vystaven,jako pozdně  barokní v 1etech 1774 — 81, vyhořel roku 1865, obnoven byl pseudoslohově. Kostel je jednolodní, obdélný, se zaoblenými rohy, presbytář je neodstupněný, uzavřený  segmentem, po jeho jižní straně je obdélná sakristie, po jižní straně lodi stojí hranolová věž, u níž zevně je kaplička s dřevěnou sochou sv.Jana Nepomuckého z 2.čtvrtiny 18. století.

Kostel sv. Václava

Stěny jsou členěny jen okny, segmentově uzavřenými, uvnitř  polopilíři se sdruženými pilastry. Presbytář je sklenut valeně a konchou a s lunetami,loď je plochostropá.  Na západní straně lodi zděná kruchta na dvou hranolových pilířích se zkosenými rohy, vysokými sokly a římsovými hlavicemi, plochostropá, do lodi otevřena půlkruhovým obloukem.  Na západní straně lodi je zděná kruchta na dvou hranolových pilířích se zkosenými rohy, vysokými sokly a římsovými hlavicemi, plochostropá, do lodi otevřena půlkruhovým obloukem.

Průčelí se sv Václavem

Zařízení kostela je  pseudogotické z 80. let 19.století.  Na hlavním oltáři je  obraz od J. Richtera z Kutné Hory z roku 1843, sv. Václav modlící se mezi dvěma anděly, prý kopie originálu Karla Skréty z kutnohorského chrámu sv.Barbory. V lodi je  barokní oltářík rozvilinový kolem roku 1740 ze zrušené zámecké kaple, s obrazem Sv. rodiny a Boha Otce v nástavci. V lodi jsou oltáře dle návrhu Ing. Boušky s obrazy sv.Jana Nepomuckého a Josefa od malíře Ondráčka z Pelhřimova z roku 1944. Cínová křtitelnice je z roku 1637. V sakristii je deskový obraz Ukřižování s dušičkami v očistci ze 17.—18. století.

Podle : Kol., Umělecké památky Čech K/O,2.svazek

(lh,turistickelisty.cz,foto archiv,městys Lukavec)