Kostel Zvěstování Panny Marie v Dobrši skrývá gotické nástěnné malby

[ title]
Původně románský kostel Zvěstování Panny Marie v Dobrši v okrese Strakonice pochází ze 13. století (portál s obloučkovým vlysem). Po poškození roku 1420 byl přestavěn raně goticky. V 16. století byl kostel renesančně upraven, byla nově zaklenuta loď kostela v roce 1561 Tomášem Rossim z Medrisia, ve stejné době byla přistavěna sakristie a následně kolem roku 1660 pak kaple sv. Kateřiny.

Kostel Zvěstování Panny Marie

V kostele je umístěna žulová gotická křtitelnice typická pro zdejší oblast. Podle pověsti koupil místní zvon pražský arcibiskup Václav Chlumčanský. Původně jej hodlal věnovat do Hoštic u Volyně, ale když vyzval tamní občany, aby si pro něj přijeli do Prahy, otázali se, kolik dostanou od cesty. To biskupa rozčílilo natolik, že zvon raději věnoval Dobrši.

Půdorys kostela

Kostel má cenné exteriéry a interiéry s hodnotnými historickými konstrukcemi, architektonickými detaily a stavebními prvky. Zejména se jedná o zaklenutí presbytáře křížovými žebrovými klenbami, zaklenutí lodě roku 1561 valenou klenbou s výsečemi a s výraznou štukovou výzdobou, dále o křížové klenby v podkruchtí a o valené klenby v sakristii, v jižní a západní kapli.

Hlavní oltář kostela

Památkově cenné jsou i kamenné portály, zejména v západní stěně románský portál s výžlabky.

Románský portál

Památkově velmi hodnotné jsou dochované gotické nástěnné malby v presbytáři s výjevy Krista a s výjevy ze života P. Marie. Z památkového hlediska je cenný pozdně gotický vázaný krov nad lodí i presbytářem se dvěma úrovněmi hambalků, se středovou plnou vazbou klasového typu. Celý areál významně dotváří hřbitov ohraničený ohradní zdí.


Podle webu NPÚ

(lh,turistickelisty.cz.foto obec Dobrš,archiv)
Konopný den na zámku Vsetín

Konopný den na zámku Vsetín

16.10.2019 08:00:00

Bohatý program nejen pro dospělé, ale i děti, nabídne akce s názvem Konopný den, která proběhne v sobotu 26. října na zámku Vsetín. Jejím cílem je zbořit některé zažité mýty o konopí a ukázat ho ...