Na zámku Chyše byl učitelem Karel Čapek

[ title]
Zámek Chyše v okrese Karlovy Vary byl postaven v renesančním slohu, na místě původního hradu. Původní tvrz a vesnice, poprvé připomínané v letech 1169–1192 bylo od roku 1254  uváděno v písemných pramenech jako sídlo rodu Odolenoviců. V letech 1361–1365 byly Chyše s rabštejnským panstvím majetkem královské koruny cisaře Karla IV., ale v letech 1370–1378 patřily ke žlutickému panství a od roku 1397 byly v držení bratří Smetánků z Hradišťan. Roku 1422 se Chyší pravděpodobně zmocnil Jindřich z Plavna, po něm je Jan Calta z Kamenné Hory připojil k Rabštejnu.

Pohled ze zámecké zahrady

Spolu s Rabštejnem se Chyše ocitly v majetku Buriana z Gutštejna, který městečko opevnil, obnovil hrad, pobořený vojsky Jiřího z Poděbrad, a založil karmelitánský klášter. Posledním mužským potomkem byl Viktorín z Gutštejna. Sňatkem s jeho dcerou Anežkou získal Mikuláš z Lobkovic roku 1566 její dědictví, zahrnující kromě Chyší též statky Podbořany, Kryry a Lubenec. Mikuláš nechal hrad přestavět na renesanční zámek, avšak už v roce 1579 prodal zámek a město Chyše s vesnicemi Ferdinandu Renšpergerovi z Ronšperka a Držkovic.

Zámecké interiéry

Kolem roku 1578 postavil renesanční zámek Mikuláš z Lobkovic. Konfiskovaný majetek posledního předbělohorského majitele Bohuchvala Berky z Dubé, získali Michnové z Vacínova, po kterých zadlužené panství převzali Krakovští Kolowraté. Dědička Anna Ludmila, podruhé provdaná za jiřího Michnu z Vacínova, nechala kolem roku 1708 přestavět zámek Františkem Maxmiliánem Kaňkou, který byltehdy u Michnů zaměstnán.

Průčelí zámku

Barokní vzhled zámku však vznikl výraznou přestavbou Ignáce Ullmanna v duchu romantické neogotiky inspirované italskou tvorbou. Zásadní přestavba byla provedena v letech 1856-58 za Prokopa III. Lažanského. Z barokní výzdoby se dochovaly jen některé interiéry s vrcholně barokním štukem a nástropní výzdobou al secco od Petra Brandla z roku 1708.

Zajímavostí je, že v roce 1917 byl u Lažanských v Chyších domácím učitelem významný spisovatel Karel Čapek, který zde nastoupil po ukončení universitních studií svě první zaměstnání.

Podle : Pavla Vlčka - Encyklopedie českých zámků
            Kol. - Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku - Západní Čechy
            Kol. - Umělecké památky Čech. 1. díl, A–J

(lh,turistickélisty.cz,foto archiv)
Kuks je perla českého baroka

Kuks je perla českého baroka

16.1.2019 18:00:00

Kuks by byl zřejmě dodnes jen pomístním názvem u vísky Slotov, kdyby si jej za své letní sídlo nevybral František Antonín Špork, významný objednavatel uměleckých děl přelomu 17. a 18. stol., jedn...