Na zámku v Měšicích působil Josef Dobrovský

[ title]
Ves Měšice se nachází asi 14 km od Prahy a prvně je zmiňována v roce 1294. Tvrz v Měšicích se prvně připomíná v roce 1434. V roce  1671 koupil měšické zboží Jan Hertvík z Nostic a v majetku tohoto rodu zůstalo již trvale a staly se součástí pakoměřického panství. Tvrz ztratila rezidenční charakter a roku 1767 František Antonín z Nostic nechal starou tvrz zbořit a na jejím místě vybudoval zámek.

Zahradní průčelí

Rokokový zámek s prvky klasicismu byl postaven pro Františka Antonína Nostice v roce 1767 - 75 podle Antonína Hoffeneckera místo kamenné tvrze. V roce 1780-90 byla přistavena na severní straně boční křídla v pravém úhlu, mezi nimiž vznikl čestný dvůr.

Hospodářské budovy u zámku

Původní budova byla obdélníková , dvoupatrová, s mansardovou střechou, členěná na vstupní zahradní fasádě trojicí rizalitů, z nichž střednímu je představen sloupový balkón. Zahradní fasáda je člena v rustikovaném přízemí lizénami a obdélníkovými  okny, na pilastry dosedají ve 2. patře mohutné konzoly a na půlící římsou obdélníková okna.

Plastika v zámeckém parku

Obě patra rizalitů spínají pilastry, při střední ose středního rizalitu polosloupy. Boční přistavěná patrová křídla jsou jednodušší, členěná lizénami. Vnitřní výtvarná výzdoba zámku je dílem Josefa Hagera (hlavní sál v 1.patře), V. Ambrozziho a P.Prachnera (zámecká kaple sv. Alžběty purinské). Z kaple jsou dnes zachovány jen fragmenty - původně zaujímala část přízemí a 1. patra v západní části hlavní budovy. V západním křídle bylo také v 1. patře zámecké divadlo, také již neexistující.

Hospodářské budovy před zámkem

K zajímavostem zámku  patří, že zde v letech 1776-1785 působil J. Dobrovský jako vychovatel. V roce 1775 na zámku vztyčil dr. Jan Tadeáš Klinkoš první hromosvod v Čechách. Na jižní průčelí zámku navazovala francouzská zahrada přecházející v anglický park, kdysi jeden z nejkrásnějších v Čechách. Součástí celkového architektonického řešení je tu krpmě zámku a hospodářských budov park a vesnice, symetricky postavená podél hlavní osy parku a zámku.

Podle : Kol., Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, Praha a okolí

(lh,turistickelisty.cz,foto archiv)