Oldřichův dub v Peruci je krásným pamětníkem starých časů

[ title]
Oldřichův dub v Peruci patří mezi nejznámější stromy v Čechách. podle pověsti došlo v těchto místech k setkání přemyslovského knižete Oldřicha (vládl v letech 1012–1034) a selské ženy Boženy, která se později stala jeho ženou a kněžnou.

Nejstarší zprávu o tomto setkání přináší latinská Kosmova kronika z počátku 12.století. Ve verších o něm vypráví v rýmované kronice ze 13. století Dalimil a v 16.století o něm píše Václav Hájek z Libočan, který uvádí, že k tomuto setkání došlo v Peruci. Podle data narození jejich syna Břetislava k setkání došlo v době bojů Oldřicha s bratry Jaromírem a Boleslavem o knížecí stolec, pravděpodobně v roce 1004.

Oldřichův dub

Dub je vysoký přes 30 m, obvod kmene v prsní výši má 750 cm a v patě stromu 970 cm. Tento významný strom je chráněný státem jako památný strom. Není dovoleno jeho poškozování a rušení v přirozeném vývoji. Ochranné pásmo stromu je vymezeno obvodem koruny. Asi dvacet metrů od Oldřichova dubu stával kdysi na pravém břehu potoka Boženin dub, který zde již dnes nespatříme.

Oldřichův dub

Dub již dvakrát ( v roce 1993 a 1995 ) překonal požár. Při posledním požáru bylo nutné provést redukci větví a vazbu koruny - opatření proti rozlomení koruny.

Dub zahrnuli do svého díla například František Nepil nebo Miroslav Horníček, z výtvarníků pak František Ženíšek a Adolf Liebscher.

(lh,turistickélisty.cz, foto archiv)