Předci pánů ze Švamberka sídlili ve Skviříně

[ title]
Kostel sv. Petra a Pavla ve Skviříně, původně románský kostel v jehož blízkosti patrně stávalo staré šlechtické sídlo předka pozdějších pánů ze Švamberka, stojí ve východní části návsi uprostřed zrušeného hřbitova. Ves Skviřín je zmiňována v zakládající listině kladrubského kláštera z roku 1115.

Pohled od východu

V letech 1223 - 1238 užíval predikátu ze Skviřína komorník plzeňského kraje Ratmír, předek pozdějších pánů ze Švamberka. Pravděpodobně někdy kolem roku 1230 nechal Ratmír ze Skviřína postavit ve Skviříně románský kostel sv.Petra a Pavla, který byl zřejmě součástí opevněného komplexu s tvrzí či dvorcem, jak napovídá terénní konfigurace terénu a dochované zbytky portálu v prvním patře věže kostela, vedoucí na někdejší tribunu.

Románský portál

Kostel je jednolodní na půdorysu protáhlého obdélníka s neodstupněným presbytářem. Na západní straně průčelí stojí hranolová věž se stanovou střechou. Na jižní straně lodi se dochoval románský půlkruhový portál s profilovanými válcovými archivoltami. Gotickou přestavbu připomíná nad stávající klenbou gotické zazděné okno o hrotitém oblouku. Barokně upravená loď a i chór jsou zaklenuty křížovými klenbami bez žeber.

Románské okno na věži

Vybavení kostela je barokní z doby okolo roku 1700, oltář je portálový s rozvilinami po stranách, s pozdně barokním obrazem sv.Petra a Pavla a raně barokními sochami Sv.Petra a Pavla a dřevěné kruchtě je raně barokní řezba Piety před rokem 1700.


Podle : Jánský Jiří, Páni ze Švamberka
            Kol. Umělecké památky Čech P/Š
            Merhautová Anežka, Raně středověká architektura v Čechách

(lh,turistickélisty.cz, foto archiv)