Sedlčanská Stará radnice přežila několik ničivých požárů

[ title]
Stará radnice v Sedlčanech čp.136 se nachází v severním nároží východní strany náměstí T.G.Masaryka. Radnice vznikla v renesančním období a na staveništi starší gotické stavby. V 16.století zdobila radnici sgrafitová výzdoba, podle Willenbergova vyobrazení z roku 1602 obsahovala volutový štít. První známý požár poškodil radnici v roce 1642, další následoval 1680.

Budova slouží jako muzeum

Další požár v roce 1789 ji poničil natolik, že zůstala několik let pustou. Až v roce 1795 ji přestavěl stavitel František Lachout a tesař Václav Kuchař.Ale již roku 1828 radnici znovu poškodil požár. Proto v roce 1829-30 došlo k její úplné klasicistní přestavbě. Budova byla znovu přestavěna pro potřeby okresního soudu a berního úřadu. V roce 1868 se do radnice přestěhovalo i okresní hejtmanství. Městký úřad pak neměl vlastní stálou budovu a do výstavby nové radnice sídlil provizorně v různých místech. Při rekonstrukci v roce 2002 byly objeveny stopy po velkých oknech radního sálu. Od roku 2002 zde sídlí městské muzeum.

Stará radnice je podélná dvoupatrová budova s tříosým prúčelím do náměstí, římsa odděluje přízemí od pater. Budova obsahuje nízkou valbovou střechu, na níž vyniká čtyřhranná hodinová věžička s s hranatými ciferníky a špicí s makovicí a korouhvičkou. Mezi okny prvního a druhého patra je novodobý nápis Muzeum. Hlavní a podobně i služební vchod je z levé podélné strany, která má v prvním i druhém patře plných třináct os, v patře a přízemí jsou některá okna zaslepena. Přízemní prostory obsahují klenební pásy a segmentové klenby. Hlavním komunikačním prvkem je jednoramenné schodiště. Bezesporu nejstarším prvkem je gotický sloup v radničním sklepení.

Podle : Fišera Zdeněk, Historické radnice Čech, Moravy a Slezska

(lh,turistickélisty.cz,foto archiv)