Stará radnice v Kouřimi slouží jako muzeum

[ title]
Stará radnice, jedna z ustředních dominant kouřimského náměstí, se nachází mezi náměstíma Drůbežím trhem, je původní radní budova ze 14. století, která byla až do roku 1850 střediskem městské samosprávy.

Stará radnice

Někdejší gotická radnice byla přestavěná renesančně v 16. století a opakovaně v následujících staletích, kdy byla v letech 1670 a 1692 opakovaně těžce poškozena požáry. Provizorně opravená budova se teprve v roce 1782 dočkala pozdně barokní přestavby podle projektu pražského architekta Jana Josefa Wircha. V letech 1849–50 byla přistavěna celá zadní část a v letech 1958–60 byla adaptována pro potřeby muzea. Naposledy byla radnice opravena v roce 1992.

Interiér radnice

Bývalá radnice je čtyřkřídlý objekt s vnitřním dvorem, přístupným úzkou prolukou mezi severním křídlem po pravé straně a zadním křídlem. Radnice je jednopatrová budova s mělkým středovým dvojosým rizalitem v hlavním západním průčelí, členěná pilastry a okenními římsami. V rizalitu západního průčelí je umístěn barokní reliéfní městský znak. V jižním průčelí je druhotně osazen kamenný kvádr z původního žalaře s rytým nápisem „… seděl jsem tu pro kantora“ z roku 1653.

Expozice v muzeu

Ve starém křídle (západním) se dodnes zachovaly přízemní prostory s barokními lunetovými klenbami, sklepní žalář zvaný „Machna“ a do suterénního podlaží ústící spleť neprozkoumaných podzemních prostor, rozprostírající se pod celým historickým jádrem města.

Kouřimští lvi

V budově staré radnice sídlí pobočka Regionálnímo muzea v Kolíně s velmi pěknými expozicemi Slovanská Kouřim a Kouřim a Kouřimsko ve středověku, uspořádané do současné moderní podoby v roce 2006. Sbírky muzea jsou velmi hodnotné, skvěle uspořádané a každému poskytnou dokonalý přehled o minulosti města. V radnici také sídlí informační centrum, jehož zaměstnanci jsou všem plně a ochotně k dispozici, a městská knihovna.

Podle : Fišera Zdeněk, Historické radnice Čech,Moravy a Slezska 2.díl

(lh,turistickelisty.cz,foto archiv)