Zámek v Jemništi je významným dílem české vrcholně barokní architektury

[ title]
Nedaleko Benešova se nachází barokní zámek Jemniště. Zámek patří k významným reprezentantům české vrcholně barokní architektury. Barokní zámek, jehož stavitelm byl František Maxmilián Kaňka, byl postaven před rokem 1725 pro Františka Adama z Trautsmannsdorfu a nahradil původní tvrz Starý zámek, dodnes dochovaný na severním okraji vesnice.

Zámek Jemniště

Stavba zámku je zajímavá svým členitým půdorysem i výškovým uspořádáním jednotlivých částí, které stoupají ke střednímu rizalitu v ose budovy. Základem půdorysu zámku je obdélník, v rozích doplněný o přístavby. Obytné interiéry jsou vzájemně propojeny bez komunikační chodby. Čestný dvůr před zámkem uzavírají po stranách dva hospodářské trakty.

Půdorys zámku

Pilíře vstupní brány do čestného dvora jsou ozdobeny sochařskou výzdobou od Lazara Widmana, který je rovněž autorem plastik na vnější fasádě, v průjezdu a na schodišti.

Zahradní průčelí

Střední křídlo je dvoupodlažní, v ose po obou stranách je opatřeno o patro vyššími rizality. Střecha je mansardová. Po pravé straně se nachází zámecká kaple sv.Josefa s výzdobou od předních barokních umělců.

Výzdoba kaple

Stop lodi pokryl výmalbou v roce 1754 Felix Antonín Scheffler, klenbu choru v roce 1725 pokryl freskou nejvýznamnější freskař českého baroka Václav Vavřinec Reiner. Jan Petr Molitor je autorem dvou obrazů pro boční oltáře.

Zámecká kaple

V 18. století zámek patřil Trauttmannsdorfům a Rottenhamům, později se vystřídalo na zámku několik majitelů, až se stal součástí majetku rodu Šternberků, do jejichž rukou se vrátil v roce 1995.

Podle : Brych Vladimír,Rendek Jan - České hrady a zámky

(lh,turistickélisty.cz, foto archiv)