Zámek v Načeradci postavil František Josef ze Starhembergu

[ title]
První zmínka o vsi Načeradec v okresu Benešov je z roku 1184 , kdy se připomíná zdejší kostel. V roce 1252 se připomíná vladyka Vítek z Načeradce a z Krumlova erbu růže, takže pravděpodobně náležel k rodu Vítkovců. Ve 14. století se Načeradec dělí na tři části. Jedna náleží pánům ze Šelmberka, druhá pak pánům z Vlašimi a třetí vladykům z Načeradce. Od roku 1441 vlastnil část Načeradce Jan Trčka z Lípy a od roku 1466 vlastní ves již celou. Roku 1548 se stal majitelem panství Přech Dvořecký z Olbramovic.

Průčelí zámku

Tvrz se zde uvádí poprvé roku 1600. Po Přechovi zde od roku 1618 sedí Vilém Dvořecký z Olbramovic, který se aktivně účastnil stavovského povstání a ještě v jeho průběhu roku 1620 umírá. Vdova po něm Magdalena, rozená ze Skuhrova byla za tento manželův čin postižena pouze peněžitou pokutou. V rodu Dvořeckých zůstává Načeradec do roku 1677, kdy jej Alžběta Ludmila Dvořecká prodává Václavovi z Gerardu. Roku 1730 prodává Marie Karolina Deymová ze Střítěže, rozená z Gerardu načeradské panství, které zahrnovalo 17 okolních vesnic Františku Josefovi ze Starhembergu.

Vstupní portál

František Josef ze Starhembergu v roce 1734 si postavil na náměstí v Načeradci na místě několika měšťanských domů zámek. Později se majitelé zámku velmi často střídali. V první pozemkové reformě v r. 1925 získala zbytkový statek i se zámkem Družina válečných poškozenců, která zde zřídila dětský domov. Tomuto účelu sloužil do konce 70. let 20. stol. a pak zde byla umístěna zvláštní internátní škola. V současnosti je zde umístěn dětský domov se školou.

Zámek je patrová budova obdélníkového půdorysu, souměrná podle hlavního vstupu, bez architektonických ozdob. Také fasáda je velmi jednoduchá, ozdobená pouze horizontální římsou.


Podle : Kol., Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, Východní Čechy

(lh,turistickelisty.cz,foto archiv)