Zvonice v Krupce plnila i fortifikační funkci

[ title]
U kostela Nanebevzetí Panny Marie v Krupce stojí mohutná zvonice. Horské město s ulicovitým náměstím v prudce klesajícím údolí pod hřebenem Krušných hor bylo chráněno na mnoha místech opevněnými hradbami. Na ostrohu na západním boku údolí stojí hrad Krupka a na protilehlém srázu, vysoko nad kostelem a nad náměstím, dominuje mohutná zvonice.

Zvonice

Hrad spolu se zvonicí střežily vstup do údolí z rovin od Ústí nad Labem a Teplic. Zvonice je mohutná stavba s nepatrně ustupujícím bedněným zvonovým patrem, zakončeným dlátkovou střechou. Ve zvonovém patře se nacházejí tři závěsy pro zvony - menší dřevěná hlava při východní stěně, velký ocelový závěs uprostřed a větší dřevěná hlava při západní stěně. Na ní je zavěšen zvon z r. 1627 od Gabriela a Zachariáše Hilgera. Zbývající dva zvony byly zrekvírovány za I. světové války, torzo jednoho z nich se nachází v muzeu v Krupce. Zvony byly v meziválečném období nahrazeny novými, ale ty byly pak odebrány při rekvizicích II. světové války - k r. 1960 je zde doložen už pouze jediný zvon. V písemných pramenech je zmiňována již v první polovině 15.století, dnešní stav je snad z roku 1633, kdy byla opravena po požáru. Jedná se o stavbu výrazně fortifikačního a signálního významu. Svah kolem zvonice je téměř nepřístupný.

Podle : Kuča Karel, České,moravské a slezské zvonice
            Honys Vít, Renesanční zvony na Teplicku

(lh,turistickelisty.cz,foto archiv)