Malebný kostelík stojí osamocen v dominantní poloze na návrší v Přívěticích

[ title]
Kostel sv. Martina v Přívěticích v okrese Rokycany se prvně připomíná v písemných pramenech v roce 1359. Do současné barokní podoby byl přestavěn v polovině 18. stol. Od roku 2005 je chátrající stavba v majetku obce a opravována, interiér převážně vyklizen. K církevním obřadům kostel není využíván.

Pohled od východu

První písemná zmínka o vsi Přívěticích pochází z r. 1352. Krátce na to, již v letech 1358-1359, byl vystavěn farní kostel sv. Martina a ještě v témže roce obsazen farářem. Kostel sv. Martina gotického původu stojí v dominantní malebné poloze na návrší nad potokem. Nachází se na funkčním hřbitově téměř o samotě na úplném západním okraji obce.

Interiér kostela

Současnou podobu kostel dostal při barokní přestavbě v polovině 18. století. Má obdélnou loď se zkosenými rohy při přechodu do užšího, pětibokého presbytáře, v jehož stěnách jsou barokní elipsovitá okna. Na presbytář, orientovaný k jihovýchodu, navazuje v ose ještě obdélná sakristie. Na západě vstupní fasáda s volutovým štítem a lizénov ými rámci je vyvrcholena hranolovou věží s cibulovou bání. Presbytář je zaklenut valenou klenbou s lunetami, stěny jsou členěny oblamovanými římsovými pilastry.Kostelní loď je kryta fabionovým stropem s malými lunetami. V západní části kostela stojí trojdílná kruchta s dřevěnými balustrami.

Půdorys kostela

Vnitřní vybavení obsahuje oltář z roku 1663 s obrazem sv.Martina , barokní kazatelnu a ohrazení presbytáře v úrovni vítězného oblouku. V lodi jsou po každé straně dvě řady lavic a na sloupech, které v západní části nesou kruchtu, zůstaly dva obrazy sv.Havla a sv.Vojtěcha.

Kostel sv.Martina

Chátrající nevyužívaný kostel byl roku 2005 převeden církví do majetku obce, která během posledních let investovala do oprav fasády, střechy a oken.

Uprostřed zahrad a vinic stojí osamělý kostelík

Podle : Kol., Umělecké památky Čech P/Š III.díl

(lh,turistické listy,foto archiv)