Na okraji Prahy stojí malebný románský kostelík

[ title]
Kostel sv. Máří Magdaleny je románská rotunda, nacházející se uprostřed městské části Přední Kopanina na severozápadním okraji hlavního města Prahy. Okolo kostela se prostírá malý, zdí ohrazený hřbitov. Podle pověsti kostelík navštěvovala i kněžna Ludmila. První písemná zmínka o kostele je roku 1352.

Okrouhlá lodˇ rotundy má v průměru 5,30 m, na východní straně vystupuje apsida. Později byla na západní straně přistavěna hranolovitá věž a čtvercová lodˇ na straně jižní. Celá stavba je postavena z malých tesaných opukových kvádříků ze zdejších lomů.

V apsidě je umístěn pseudorománský skládací oltář, na němž je uprostřed obraz Klanění Tří králů, na křídlech jsou obrazy sv. Ludmily a sv. Václava od Josefa Hellicha z roku 1861. Nad oltářním stolem je vsazen opukový oltářní reliéf s výjevem Ukřižování, nejistého stáří, snad z druhé poloviny 17. století. Za zmínku dále stojí obraz sv. Máří Magdaleny od Viléma Kandlera. Ze staršího vybavení se dochovala ještě gotická pískovcová křtitelnice stojící u vchodu.


Od roku 1779 po zrušení jezuitského řádu kostel chátral, došlo ke zřícení klenby kostela. K obnově kostela došlo v letech 1852-1858 za dozoru profesora pražské techniky Karla Wiesenfeda. Zaklenutí bylo tehdy obnoveno dřevěnou konstrukcí namísto kamenné, věž znatelně zvýšena, provedeny nové okenní otvory (za nezměněná, středověká, jsou dnes považována jen dvě okénka, jedno v přízemí západní strany věže, druhé na jihovýchodní straně apsidy). Zatím poslední rekonstrukce objektu byla dokončena roku 2000.

Hrad v Týnci nad Sázavou je hradem přechodového typu


Podle : Podlaha Antonín Posvátná místa království českého
           Guth Karel České rotundy
           Sborník Smíchovsko a Zbraslavsko

(lh,turistické listy,foto archiv)