Na skalnatém ostrohu nad potokem Vrchlice se vypíná tvrz Malešov u Kutné Hory

[ title]
Tvrz Malešov se nachází ve vesnici stejného jména, vzdálené 6 km od Kutné Hory.

Byla postavena někdy na přelomu 13. a 14.století na strategicky výhodném místě, při jihozápadním okraji vesnice na skalnatém ostrohu vybíhajícím do údolí potoka Vrchlice, které je nyní zakryto hladinou vodní nádrže.

Na východní straně byl prostor tvrze oddělen od okolí příkopem, který byl v 19.století zasypán. Jádrem tvrze je mohutná čtyřpatrová věž obdélníkového půdorysu - donjon, která svou velikostí řadí Malešovskou tvrz k největším svého druhu v České republice.

Nad příkopem na severu byla v 16. století postavena renesanční obdélná budova s komorami, konírnami a velkou síní v patře, ve druhé polovině 19. století zcela zaniklá; tato stavba měla také patrně zásluhu na tom, že byla malešovská tvrz v 16. století někdy označována jako zámek. Jiné nedochované obdélné stavení s průjezdem bývalo na východě. Hranolová věž měla v přízemí střílny a ve čtvrtém, hlavním obytném podlaží velká okna. Přístup do věže původně umožňoval sedlový portálek s padacím můstkem ve třetím podlaží. Donjon kryje stanová střecha s barokní lucernou.

Budova sýpky, přiléhající k věži na severu, je novověká – pochází až z 19. století. Důležitou součástí fortifikačního sytému tvrze byly parkány, zřízené na bocích ostrohu v rúzných výškách nad sebou. Parkány byly zesíleny dvěma nevelkými okrouhlými věžemi a byly vzájemně propojeny dřevěnými schody. Z původní tvrze se dodnes zachovala jen část parkánů, zbytek okrouhlé věže a obvodové zdivo věže.

Dnes je tvrz v soukromém vlastnictví.

(lh,turistické listy,foto archiv)