Muzeum Vysočiny Jihlava zve na přednášku UMĚLÁ INTELIGENCE - DOBRÝ SLUHA, ZLÝ PÁN?

[ title]
Přijměte pozvání na další přednášku z cyklu Science Café, která se v muzejním Malovaném sále uskuteční v úterý 21. května v 18:00. Přednáška Mgr. Romana Nerudy, CSc., z Ústavu informamatiky AV ČR a Matematicko-fyzikální fakulty UK Praha, nese název UMĚLÁ INTELIGENCE - DOBRÝ SLUHA, ZLÝ PÁN?

S praktickými aplikacemi umělé inteligence se dnes potkáváme na každém kroku, chytré fotoaparáty rozpoznávají obličeje, autonomní vozidla jezdí bezpečněji než člověk, zprávy z internetu lze automaticky překládat do jiných jazyků. Za boomem těchto technologií stojí algoritmy umělé inteligence a strojového učení, které jsou často inspirované přírodními jevy a procesy.

V prezentaci si ukážeme přístupy založené na umělých neuronových sítích a evolučních algoritmech, a jejich použití pro řešení praktických problémů. Budeme mluvit o kladech a záporech i možných nebezpečích spojených s pronikáním umělé inteligence do našeho života.

Turistickelisty.cz informovala Dana Oberreiterová, Muzeum Vysočiny Jihlava

(lh,turistickelisty.cz, foto Muzeum Vysočiny Jihlava)