Muzeum Českého ráje v Turnově otevírá expozici muzea „Horolezectví –Z Českého ráje na vrcholy světa“

[ title]
Po několika letech spojených s přípravou a čtyřech letech vlastní realizace, tj. demolicí galerie, výstavbou nové budovy, řešením interiéru a instalací exponátů, monitorů, dataprojektorů a další audiovizuální techniky, celou řadou jednání a papírování, se dostavil dlouho očekávaný výsledek.  Expozice Horolezectví – Z Českého ráje na vrcholy světa je hotova a její slavnostní otevření se uskuteční v sobotu 7. září ve 14 hodin v atriu muzea za účasti vedení Libereckého kraje, zástupců Města BadShandau – partnera projektu, Města Turnov, horolezecké obce a dalších vzácných hostů.

Vladimíra Jakouběová, ředitelka muzea k otevření expozice dodala: „Realizací nové expozice se Muzeum Českého ráje pro některé z nás stalo místem splněných přánía jednoho z velkých snů.Ten se sice v průběhu realizace někdy měnil v noční můru a nejen mě, ale všem, kteří se na realizaci podíleli, přinesl mnoho bezesných nocí. Ale tak už to s naplňování snů bývá. O tom ví své ti, kteří podobné sny a přání mají, a kteří se hlavně nevzdávají. Jsou urputní tak, že přidělávají lidem ve svém okolí vrásky a šediny, ale na druhou stranu, tím, že to nevzdají, činí sobě a hlavně jiným radost. A já doufám a taky si to moc přeji, aby radost z otevření nové expozice, kterou turnovské muzeum splácí dluh jednomu z největších fenoménů Českého ráje, návštěvníci, kteří k nám zavítají, sdílelis námi.“

Nová expozice

Realizace expozice Horolezectví, která je prozatím největším a nejsložitějším projektem v historii Muzea Českého ráje, a to jak svou velikostí, tak rozsahem prací, významně doplní stálou nabídku pro návštěvníky. Ti se mohou těšit nejen na moderně a netradičně koncipované interiéry původní galerie muzea, ale i na nové odpočinkové zóny v atriu muzea, které postupně naplní doprovodné programy pro děti i pro dospělé, pro horolezce, pamětníky, i pro ty, kteří se o tento sport jenom zajímají.  Nosným prvkem nové atraktivní části muzea, která je nejen svým námětem, ale i architektonickým řešením v rámci České republiky jedinečná, je geometrická polygonní struktura, která vytváří analogii skalního města, ale zároveň plně respektuje původní umístění velkoplošné malby Mikoláše Alše „Pobití Sasíků pod Hrubou Skálou“.  Návštěvník tak v bezprostřední blízkosti tohoto obrazu pomyslně stoupá stylizovanou krajinou, a kromě její struktury vnímá pomocí textů, fotografií, exponátů  a audiovizuálních efektů důležitá sdělení a příběhy. Tímto řešením se autorům projektu podařilo nejen maximálně využít daný prostor, ale zároveň vytvořit novou platformu pro muzejní edukaci a zábavu, jejíž obsahová náplň zcela přirozeně vychází z významné tradice našeho regionu.  Chcete-li se tedy o Horolezectví v Českém ráji dozvědět více, chcete-li se projít po  via ferratě,přijďte v sobotu 7. září 2019 ve 14. hodin

Nová expozice muzea „Z Českého ráje na vrcholy světa“ byla realizována za významné podpory Libereckého kraje v rámci projektu “Pro horolezce neexistují hranice”, spolufinancovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Programu spolupráce na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014–2020.

Turistickelisty.cz informovala Marcela Beranová, Muzeum Českého ráje v Turnově


(lh,turistickelisty.cz,foto Muzeum Českého ráje v Turnově)