Muzeum Vysočiny Jihlava zve na výstavu Skleněná krása ze sbírek jihlavského muzea

V následujícím období budou moci návštěvníci jihlavského muzea po delší době opět nahlédnout do pokladů z muzejních depozitářů. 24. září bude zahájena výstava skla, ukrytého v depozitárních prostorách, s názvem Skleněná krása ze sbírek jihlavského muzea.

Foto z výstavy

Jihlavské muzeum má ve svých sbírkách na 1 500 kusů různorodého skla od historického po nedávnou tvorbu místních skláren. Mezi nejcennější historické sbírkové sklo patří cechovní poháry z 18. století a okenní vitráže z jihlavské radnice z 16. století, z období renesance. Neméně zajímavé jsou také skleněné předměty ze zámeckých interiérů z Luk nad Jihlavou, Plander a Jamného, které získalo muzeum jako konfiskáty, nebo užitkové sklo z bohatých jihlavských měšťanských domácností.

Mladší produkci skla zastupují výrobky skláren v Dobroníně, Antonínově Dole, Janštejně nebo vzdálenějších Škrdlovic. Celá výstava je doplněna na panelech odborným textem historika Vladimíra Vondrušky, který dopodrobna přibližuje výrobu skla i jeho historický kontext. Součástí výstavy jsou rovněž fotografie muzejních sbírkových předmětů, které se do vitrín již nevešly.

Výstava bude ke zhlédnutí do 15. listopadu v malém výstavním sále Muzea Vysočiny Jihlava, Masarykovo náměstí 57/58.

Turistickelisty.cz informovala Dana Oberreiterová,Muzeum Vysočiny Jihlava


(lh,turistickelisty.cz,foto Muzeum Vysočiny Jihlava)