Přednáška v Kroměříži o renesanci ve světské a církevní architektuře na Kroměřížsku

[ title]
Přednáška Renesance ve světské a církevní architektuře na Kroměřížsku se uskuteční ve čtvrtek 14. září v 17 hodin v přednáškovém sále kroměřížské Květné zahrady.

Většina šlechtických sídel dnešního Zlínského kraje v průběhu 16. a začátku 17. století prošla více, či méně náročnými přestavbami. Pozoruhodné pozůstatky renesančních proměn hradů, tvrzí, církevních a měšťanských domů jsou dodnes dochovány pod vrstvami mladších úprav, jedná se o důležité doklady architektonického bohatství našich památek. Pozůstatky renesančních stavebních proměn jsou dokumentovány např. u zámků v Kvasicích, Lešné u Valašského Meziříčí, Holešově, nebo u významných církevních staveb – kostela sv. Mořice v Kroměříži nebo bývalého bratrského sboru, dnešního kostela sv. Anny v Holešově. Renesance přirozeně pronikla i do architektury menších šlechtických sídel – za všechny jmenujme např. zámek v Žeranovicích, tvrze v Kurovicích a Rymicích. Další, mimořádně významnou kapitolu představují renesanční proměny měst – biskupské Kroměříže nebo Valašského Meziříčí, jehož tvář v 16. století spoluurčovaly stavební aktivity mocných Pernštejnů a Žerotínů.   

Poznatky z průzkumů představí památkář a specialista na stavebněhistorický průzkum Mgr. Jan Štětina z kroměřížského odborného pracoviště Národního památkového ústavu.

Turistickelisty.cz informovala Mgr. Petra Zelinková, NPÚ Kroměříž.


(lh,turistickelisty.cz, foto NPÚ)
Vydejte se za Kašpárky do Prachatic!

Vydejte se za Kašpárky do Prachatic!

20.5.2018 18:00:00

Kašpárek, či také Pimprle, příbuzný německého Hanswursta, anglického Punche, italského Pulcinelly a především vídeňského Kasperla, nesměl chybět od poloviny 19. století téměř v žádné loutkové hře...