Vydejte se na komentované exkurze po pražské přírodě!

[ title]
Pražská příroda je jedinečná a to nejen co se rozmanitosti druhů a biotopů týče. Domov zde nachází jak běžné tak i ohrožené druhy rostlin a živočichů. Věděli jste, že na území hlavního města se nachází více než 90 zvláště chráněných území? Exkurse pořádá Národní muzeum .

Pokud vás zajímá, jaké druhy můžete ve městě potkat, jak žijí nebo co způsobuje jejich ohrožení, pak si nenechte ujít komentované exkurze po pražské přírodě, kterými vás provedou odborní pracovníci Přírodovědeckého muzea. Exkurze jsou připraveny na různá témata, v průběhu celého roku. Těšit se tak můžete na zajímavé druhy hmyzu a bezobratlých, ptačí obyvatele Prahy, pestrou floru, tajuplné lišejníky a v neposlední řadě, v České republice hojně oblíbené, houby.

Ilustrační foto

Termíny exkurzí:
18. 5. – Rostlinnou říší (přírodní rezervace Prokopské údolí)

Pojďte se s nám projít Prokopským údolím a zjistěte, jak je tato přírodní rezervace unikátní pestrostí flory. Během exkurze uvidíme jarní květenu teplomilných skalních stepí Českého krasu na různých typech geologického podkladu, dále teplé lesní lemy a křoviny, a to vše na lokalitě, kam mířily kroky pražských botaniků již před dvěma sty lety. Pojďte s námi ve stopách bratří Preslů nebo prvních profesorů přírodozpytu pražské univerzity F. W. Schmidta, V. F. Kosteleckého, či Jana Boháče. Exkurzi povede botanik Přírodovědeckého muzea Mgr. Otakar Šída.

Ilustrační foto

25. 5. – Ze života hmyzu (přírodní rezervace Prokopské údolí)
Komentovaná entomologická procházka Prokopským údolím Vám představí unikátní přírodu uvnitř Prahy, kde můžete narazit na spousty druhů hmyzu – skupiny zvířat, která byla schopna obsadit téměř všechny stanoviště světa. Ukážeme si nejen hmyz, ale i jiné bezobratlé z typických teplých stepních biotopů tamního údolí či z okolních luk a lesů. Zalovíme také ve vodě a zkusíme najít vodní hmyz a jiné drobné živočichy.


Podle webu Národního muzea

(lh,turistickelisty.cz,foto NM)