Za orchidejemi do parku v Mariánských Lázních

[ title]
Krátká nenáročná trasa po upravených cestách parku a po mokřadní louce (délka exkurze cca 2 hod.). se koná ve  středu 16. května 2018. Sraz v 16:00 u Rudolfova pramene v Mariánských Lázních.

Tradiční návštěva mokřadů s typickými rostlinnými druhy včetně našich planě rostoucích orchidejí. Pojďte se podívat, jaké skvosty rostou přímo za našimi humny a pomozte nám i letos přepočítat rozkvetlé prstnatce májové.

Průvodci jsou Mgr. Přemysl Tájek a Mgr. Jana Rolková, oba AOPK ČR, RP Správa CHKO Slavkovský les.

Podle webu CHKO.

(lh,turistickelisty.cz,foto CHKO)