Západočeská galerie zve na výstavu KARIÉRA S PALETOU

[ title]
Velkým tématem moderní doby se po roce 1800 stal sám umělec, jeho postavení a role ve společnosti i budování jeho uměleckého sebevědomí tváří v tvář anonymnímu publiku. Svou roli sehrála nově zavedená veřejná prezentace děl na uměleckých výstavách či téma institucionalizace a reflexe uměleckého školení a provozu.

Václav Brožík, Návštěva v ateliéru, 1878–1879, Západočeská galerie v Plzni

Více či méně stylizované a inscenované obrazy, jejichž prostřednictvím umělci zachycovali prosazování vlastní profese ve společnosti, zahrnují zobrazení sebevědomého tvůrce, romantickou introspekci sebe sama, i oslavování a kritiku ikon uměleckého i národního společenství.

Emil Orlik, Kout mého atelieru, kolem 1912, soukromá sbírka

Výstava si klade za cíl ukázat toto téma z různých současných pohledů a propojit české umění s evropským kontextem. Návštěvník uvidí tvorbu anglických a francouzských karikaturistů jako byli Honoré Daumier, William Hogarth nebo James Gilray spolu s klíčovými díly českých umělců vypovídajích o sobě sama, autoportréty a ateliéry Karla Purkyně, Soběslava Pinkase nebo Emila Orlika.

K výstavě vychází monografická publikace. Výstava se koná od 20.března 2019 -do 09.června 2019 ve výstavní síni „13“.

Turistickelisty.cz informovala Eva Reitspiesová, Public Relations, Západočeská galerie v Plzni, příspěvková organizace


(lh,turistickelisty.cz,foto ZČG)